La Dona al món laboral

Solo disponible en BuenasTareas
  • Páginas : 17 (4120 palabras )
  • Descarga(s) : 0
  • Publicado : 21 de marzo de 2013
Leer documento completo
Vista previa del texto

Alumna
Mònica Céspedes Sabater
Grau
Treball Social
Curs
2012-2013
Assignatura
Desigualtat, pobresa i exclusió social
Professor
Jose Antonio Langarita Adiego
Data
08/01/13


La situació de la dona
al món laboral
a Espanya


Índex:
Introducció
Paraules clau
La situació de la dona al món laboral a Espanya
1. Les dones en una societat patriarcal
2.El cuidado i la condició de ser dona
3. La incorporació de la dona al món laboral
4. La discriminació després de la discriminació
5. La lluita feminista
Bibliografía
Introducció
L'orígen de la discriminació de la dona al món laboral prove d'una situació de marginalitat que ve donada per una societat patriarcal, en la que l'home treballava i portava els diner a casa i la dona escuidava de les tasques de la llar i del cuidado dels seus fills. Amb la Primera Guerra Mundial, molts homes van haver de participar als camps de batalla i d'aquesta manera els llocs de treball que ocupaven anteriorment van haver de ser coberts per dones. Amb aquest gran canvi, la dona es va alliberar de la discriminació que la pribava de treballar. Però, per contra, va iniciar un nou camí dediscriminació dins del propi món laboral, doncs seguia estant sota el poder de l'home. La dona no ha pogut abadonar l'estereotip que arrossega des de fa dècades i ha hagut de patir molt per les seves conseqüències. Dins del món laboral ha estat discriminada degut a desigualtats com diferències salalrials, ocupacinals o d'ocupació. I fins i tot ha estat discriminada per altres dones. Però, gràcies alsorgiment de lluites feministes que no han parat de donar suport a les dones per reivindicar la igualtat de gènere, hi han hagut passos cap endavant que han estat positius per a la dona. Tambñe d'han donat altres avenços a pesar dels entrevancs del camí cap a la igualtat de drets entre homes i dones i, un gran exemple, és el dret de vot de la dona acceptat a Espanya al 1931.

Paraules clau:
DonaTreball
Discriminación
Patriarcat
Feminisme
Desigualtat

La situació de la dona al món laboral a Espanya:
1. Les dones en una societat patriarcal
L'orígen de la discriminació de la dona al món laboral prove d'una situació de marginalitat originada per una societat patriarcal. La societat patriarcal ha estat consolidada en el món occidental a finals del segle XIX.
La societat patriarcal i ladiferència de les activitats i el treball de gènere ja venen donades des de l'època del Neolític i el Paleolític, en que els homes es dedicaven a guanyar terrenys al bosc per intentar augmentar els seus ramats d'animals, les dones es quedaven a casa realitzant feines domèstiques com: desgranar, cuinar, anar a buscar aigua als pous i cuidar dels seus fills. Aquest tipus de família de rolsdiferenciats anaven acompanyats de diferència de gènere amb l'empoderament i la dominació de l'home i la subordinació de la dona.
El patriarcat és la forma d'estructuració bàsica de gairebé tota societat actual. Es tracta d'una forma d’organització política, econòmica, religiosa i social basada en la idea d’autoritat i lideratge de l’home, en la qual es dóna el predomini dels homes sobre les dones, delmarit sobre l’esposa, del pare sobre la mare i els fills i filles, i, per tant, de la línia de descendència paterna sobre la materna. El patriarcat va sorgir del poder històric per part dels homes, els quals es van apropiar de la sexualitat i reproducció de les dones i del seus els fills i filles, fent que s'establís com a una única estructura possible. Es tracta de l'apoderament dels homes sobreles dones, de l'autoritat i el domini dels homes i, per tant, de la discriminació de la dona.
La societat d'aquest tipus es basa en una estructura familiar autoritària en la qual l'home és el cap de família i la seva funció principal és la de contribuïr econòmicament amb la familia mentre que la dona, subordinada a la seva autoritat, es troba reclosa a casa i dedica el seu temps i la seva vida...
tracking img