La Dona al món laboral


Alumna
Mònica Céspedes Sabater
Grau
Treball Social
Curs
2012-2013
Assignatura
Desigualtat, pobresa i exclusió social
Professor
Jose Antonio Langarita Adiego
Data08/01/13


La situació de la dona
al món laboral
a Espanya


Índex:
Introducció
Paraules clau
La situació de la dona al món laboral a Espanya
1. Les dones en una societat patriarcal
2.El cuidado i la condició de ser dona
3. La incorporació de la dona al món laboral
4. La discriminació després de la discriminació
5. La lluita feminista
Bibliografía
IntroduccióL'orígen de la discriminació de la dona al món laboral prove d'una situació de marginalitat que ve donada per una societat patriarcal, en la que l'home treballava i portava els diner a casa i la dona escuidava de les tasques de la llar i del cuidado dels seus fills. Amb la Primera Guerra Mundial, molts homes van haver de participar als camps de batalla i d'aquesta manera els llocs de treball que ocupavenanteriorment van haver de ser coberts per dones. Amb aquest gran canvi, la dona es va alliberar de la discriminació que la pribava de treballar. Però, per contra, va iniciar un nou camí dediscriminació dins del propi món laboral, doncs seguia estant sota el poder de l'home. La dona no ha pogut abadonar l'estereotip que arrossega des de fa dècades i ha hagut de patir molt per les sevesconseqüències. Dins del món laboral ha estat discriminada degut a desigualtats com diferències salalrials, ocupacinals o d'ocupació. I fins i tot ha estat discriminada per altres dones. Però, gràcies al sorgimentde lluites feministes que no han parat de donar suport a les dones per reivindicar la igualtat de gènere, hi han hagut passos cap endavant que han estat positius per a la dona. Tambñe d'han donataltres avenços a pesar dels entrevancs del camí cap a la igualtat de drets entre homes i dones i, un gran exemple, és el dret de vot de la dona acceptat a Espanya al 1931.

Paraules clau:
Dona...
tracking img