La esquizofrenia

Páginas: 5 (1046 palabras) Publicado: 8 de febrero de 2012
1. Defineix:
...(La esquizofrenia) Con frecuencia los mutila (a quienes la sufren) de por vida...
Mutilar vol dir arrancar, tallar, una part del cos, però en aquest cas, metafòricament, vol dir que limita les capacitats, la llibertat de viure en societat.

...síntomas secundarios, en los que se incluyen alucinaciones e ilusiones, confusión, fluctuación del estado de ánimo des del maníaco aldepresivo...
La fluctuació és l’acció d’oscil·lar entre dues situacions diferents o oposades, al text és refereix a passar d’un extrem a un altre de l’estat d’ànim, del maníac al depressiu, que són totalment oposats. Aquesta variació tan radical de l’estat d’ànim és un símptoma de l’esquizofrènia.
... las dificultades surgen... también de la fragilidad humana de sus investigadores...
Lafragilitat d’un material és la poca capacitat de resistir cops sense trencar-se ni deformar-se permanentment, en aquest cas es tracta d’una fragilitat moral, de compassió, diu l’autor que una de les dificultats en aquesta investigació és que els investigadors se senten solidaris amb els subjectes de l’experiment, els que pateixen la malaltia, són benèvols i generosos envers ells per llàstima i compassió.... hoy la advertencia de Bleuer se desatiende con demasiada frecuencia...
Desatendre vol dir no fer cas, no prestar l’atenció deguda a alguna cosa, no ocupar-se’n, negligir-la, o sigui, que segons el text el que va dir Bleuer de què la esquizofrènia no era una sola patologia mental sinó la suma de varies d’elles entrellaçades, encertada, és freqüentment no tinguda en compte en lesinvestigacions, cosa que és perjudicial i negativa per la recerca científica en aquesta malaltia.
... hebefrénico, caracterizado por un desmedido interés por la imagen corporal...
Desmesurat vol dir desproporcionat, mancat de mesura, llavors en el context vol dir que en aquest tipus d’esquizofrènia, la heberfrenètica, es dóna un interès molt més gran del que és normal per la imatge corporal, estanobsessionats, es podria dir.
... Una de las hipótesis más fructíferas en función del volumen de trabajo que ha inspirado...
Fructífera significa que dóna fruit, que produeix alguna cosa de profit, d’utilitat, en aquest cas la utilitat que produeix la hipòtesis anomenada genètica és permetre un gran volum d’investigacions referents a l’esquizofrènia.
... requiere una tensión psicogenética para suprecipitación...
Una precipitació és l’acció i efecte de provocar l’acceleració d’uns fets, això al text vol dir que la tensió psicogenètica és el que desencadena, inicia l’esquizofrènia, no té una sola raó genètica.
... (el LSD) inducía alucinaciones y otros síntomas en sujetos voluntarios...
Induir vol dir produir fenòmens, al text el LSD produeix fenòmens com al·lucinacions i altres símptomes, comels que poden patir els esquizofrènics.
... la persona enferma le da característicamente una respuesta literal... los esquizofrénicos contestan de manera literal...
Literal significa d’acord amb la lletra del text o al sentit exacte i propi, denotatiu, i no figurat, de les paraules utilitzades al text. Això, al text vol dir, que els esquizofrènics no entenen els proverbis o refranys ja que noveuen més que el significat literal, no saben extreure l’ensenyança, la metàfora o el significat que hi ha darrere, connotatiu.

2. Explica amb les teves paraules en què consisteix l’esquizofrènia.
L’esquizofrènia és un trastorn mental que sòl aparèixer entre els 18 i els 28 anys i que es caracteritza per una varietat de símptomes que van des d’al·lucinacions fins a trastorns de l’estat d’ànimmaníac - depressius. Aquest trastorn està associat a varis trastorns relacionats entre ells que tenen com a conseqüència problemes en la sensopercepció, en les capacitats cognitives, emotives i socials.

3. Es manifesta l’esquizofrènia de igual manera en tots els pacients? Justifica la teva resposta.

Segons D. Jackson els símptomes pertanyen a la conducta i aquesta és diferent en tots...
Leer documento completo

Regístrate para leer el documento completo.

Estos documentos también te pueden resultar útiles

  • Esquizofrenia
  • Esquizofrenia
  • Esquizofrenia
  • Esquizofrenia
  • Esquizofrenia
  • Esquizofrenia
  • Esquizofrenia
  • esquizofrenia

Conviértase en miembro formal de Buenas Tareas

INSCRÍBETE - ES GRATIS