La família

Solo disponible en BuenasTareas
  • Páginas : 2 (452 palabras )
  • Descarga(s) : 0
  • Publicado : 26 de enero de 2012
Leer documento completo
Vista previa del texto
La família

L’estudi de la família s’ha fet des de moltes perspectives essent les que han donat més fruits: la sociològica i d’antropològica.

Des de l’antropologia s’ha pogut constatar que lafamília té arrels naturals, i es dona dins un àmbit social, per tant la família es considera una institució social; que es dona en totes les cultures malgrat tingui petites diferencies estructurals.La sociologia ha estudiat la família con institució social les funcions i els rols que desenvolupen els seus membres, els quals estan condicionats per l’espai i el temps on viuen , en definitivaper la cultura on esta inserida l’ esmentada família.

Per altre banda com institució social la família ha estat reglamentada,s’han vist que totes les societats regulen i estructuren les relacionsentre els seus membres així com també estableixen normes per la seva reproducció.

Tots aquests aspectes es recullen a nivell legislatiu així en el mon occidental tenim la carta magna europea i laconstitució.
La primera es com la constitució de la Unió Europea la qual entén la família com un medi de relacions personals i afectives ( s’inclou multitud de formes de convivència sobre tot el gruphumà que conviu de forma estable)
Segons la constitució s’estableix un reconeixement legal on s’assegura la protecció social, econòmica i jurídica de la família.

EVOLUCIÓ DE LA FAMILIA EN LASOCIETAT OCCIDENTAL

L’evolució de la família va des de la tribu de les societats prehistòriques principalment les que tenien caràcter nòmada fins a les famílies monoparentals d’avui dia.
La tribu de liatribueixen connotacions de família ja que realitzava les funcions que actualment realitza la família
Quan la població desenvolupa l’agricultura es crea una societat més sedentària i s’estableixla família amb una base filial i on s’estableixen llaços de parentiu provinents de la consanguinitat. A partir d’aquest moment podrem parlar de famílies mes o menys nuclears les quals aparegueren a...
tracking img