La familia

Páginas: 4 (917 palabras) Publicado: 15 de enero de 2012
Les unitats de convivència, que segons Sorribas són “un conjunt de persones amb unes característiques comuns que tendeixen a crear un espai d’harmonia, afavorint especialment la tolerància i elsintercanvis recíprocs entre les persones que les constitueixen. Les persones que formen aquestes unitats o grups comparteixen residencia en un lloc material i especialment tangible i estable, són, pertant, fàcilment identificables”.
Aquestes unitats de convivència es poden dividir en autònomes o no autònomes. Les autònomes és divideixen en tres tipologies:
• Sense nucli: és quan dins la llar hiconviuen persones sense tenir un vincle familiar.
• Amb un nucli: és quan dins d’una llar hi ha famílies constituïdes, per exemple, parelles de fet, matrimonis, monoparentals...
• Plurinuclears:diferents famílies sense un parentesc comú viuen en una mateixa llar.

Una sèrie de raons de diversitat i de formes de convivència, com les següents, fan que les persones de la societat convisquinagrupades dins d’aquestes tres tipologies.
• La incorporació de la dona al món laboral
• Secularització de la societat: la nostra societat ja no està marcada per la religió, cada vagada la religió estamenys present en la societat.
• La incorporació del divorci augmenta el nivell d’exigència en la qualitat de les relacions de parella.
• Alliberació de la fecunditat: a través de la ciència ja no esnecessari la parella per poder tenir fills.
• L’envelliment: avui en dia no només els joves viuen sols a casa sinó que també la gent gran viuen sols ja que cada vegada vivim més anys.
• Laimmigració: implica diverses fotografies de llar.
• La major permanència dels joves a la llar dels pares.

Cada vegada ens apropem més a la caracterització del concepte de unitat familiar. Aixídoncs en aquest moment, acceptada la diversitat de formes de convivència entre en joc el concepte de família.
La definició de “família” segons Palacio Rodrigo respon actualment a “una unió de...
Leer documento completo

Regístrate para leer el documento completo.

Estos documentos también te pueden resultar útiles

  • La familia
  • La Familia
  • La Familia
  • La familia
  • La familia
  • La familia
  • Familia
  • Familia

Conviértase en miembro formal de Buenas Tareas

INSCRÍBETE - ES GRATIS