La fibromialgia

Solo disponible en BuenasTareas
  • Páginas : 4 (825 palabras )
  • Descarga(s) : 0
  • Publicado : 14 de mayo de 2011
Leer documento completo
Vista previa del texto
Què és la Fibromiàlgia?
La paraula Fibromiàlgia prové del llatí “fibra”, el teixit conjuntiu, del grec “mio”, múscul y “algia”, dolor.

La Fibromiàlgia (FM) es una malaltia crònica del SistemaNerviós Central que ocasiona un dolor, normalment músculo-esquelètic, generalitzat i evolutiu durant 3 mesos i un esgotament persistent variable. També l’acompanyen símptomes psicològics com dificultatsper dormir, mal de cap i dificultats per pensar i memoritzar, també denominades “lagunes mentals”; que impedeixen el funcionament rutinari del malalt.

Tot i que en les últimes investigacions s’hadetectat que afecta al Sistema Nerviós, per tant, a regions del cervell; històricament va ser considerada un trastorn músculo-esquelètic i neuropsiquiàtric.
No és una malaltia contagiosa i, noexistint una cura universal acceptada, hi ha tractaments eficaços en la reducció de símptomes.

A qui i com afecta?
La Fibromiàlgia afecta a més dones que homes en una proporció de 9 a 10 dones per cadahome afectat; això podria ser entre un 3-6% de les dones joves, normalment entre 20 i 50 anys. Tot i així també existeixen casos de nens i gent gran que es detecten amb aquesta malaltia. Les personesamb artritis reumatoides y altres malalties autoimmunes tendeixen a desenvolupar Fibromiàlgia.

Els contrastos de percentatges de població afectada entre països és bastant xocant. Per exemple, aEspanya, trobem un 4,5% de dones amb Fibromiàlgia; en canvi, hi ha un 10% en països com Israel, Estats Units, Gran Bretanya o Canadà.

Entre el 10 i el 20% d’ingressos a reumatologia reben undiagnòstic de Fibromiàlgia, però s’estima que al voltant d’un 90% d’aquells que haurien d’emmarcar-se en aquest diagnòstic, no ho fan; ja sigui per el desconeixement del personal sanitari sobre la malaltia operquè molts professionals no la reconeixen com a malaltia.

Causes de la malaltia
L’inici de la Fibromiàlgia es produeix després d’un procés que actua com a desencadenant de la malaltia....
tracking img