La generacion perdida

Solo disponible en BuenasTareas
  • Páginas : 4 (932 palabras )
  • Descarga(s) : 0
  • Publicado : 24 de noviembre de 2011
Leer documento completo
Vista previa del texto
T6 Descriu les tendències més rellevants de la poesia en el període que va des de la postguerra fins a finals dels anys 70 Als primers anys de postguerra succeí un segon període en què fou possibleconstruir una infraestructura cultural elemental; aparegueren les primeres editorials 1 i també les primeres revistes literàries valencianes de postguerra. 2 Enmig d’un ambient de carestia i desolació,caracteritzat per la postguerra de la Guerra Civil espanyola i de la Segona Guerra Mundial, també arrelà entre els poetes l’existencialisme parisenc (Albert Camus, Jean Paul Sartre): un movimentinconformista, filosòfic i literari que, més enllà de les convencions estètiques, atorgava prioritat als temes derivats de la relació de la persona humana amb la realitat més crua i tangible, i reflectial'angoixa de viure en un món absurd. Alguns dels poetes valencians que ubiquem en el «Grup poètic de postguerra» 3 (1943-1960) es mogueren entre el simbolisme intimista i el sentiment existencialista,i escrigueren poemes que responien a les característiques següents:     Allunyament de la realitat. Discurs reflexiu, relacionat temàticament amb el dolor, la mort i l'absurd del món i de lavida. Punts de vista religiosos i humanistes. Tendència a l'hermetisme expressiu.

El poeta simbolista i existencialista de la dècada dels 50 tractava de suggerir la realitat a través de l'evocaciósimbòlica, potenciant la paraula poètica com a base d'un discurs proclive a la religiositat i a l'humanisme, i distanciat de la realitat immediata, en què predominava la metàfora, el símbol, l'hermetismeexpressiu i el rigor formal. Però els joves poetes de començaments dels 60, en contraposició als postulats de la generació precedent, s'adscrigueren a l'estètica realista. El 1960 es van publicar tresllibres cabdals de la nova poesia realista que s'iniciava aleshores en les lletres catalanes: La pell de brau, de Salvador Espriu; Da nuces pueris, de Gabriel Ferrater i Vacances pagades, de Pere...
tracking img