La graduació de les begudes alcohòliques

Solo disponible en BuenasTareas
  • Páginas : 2 (485 palabras )
  • Descarga(s) : 0
  • Publicado : 27 de abril de 2011
Leer documento completo
Vista previa del texto
El vi és una barreja molt complexa; conté aigua, alcohol (anomenat etanol), sucres, pigments que li donen color i altres ingredients.
Els components volàtils majoritaris són l'aigua il'alcohol i els seus punts d'ebullició són, respectivament, 100,0 ºC i 78,3 °C. Aquests components es poden separar per destil·lació.
En el vi, i en les altres begudes, la graduació alcohòlicaés el contingut en alcohol i s'expressa en percentatge de volum. Per exemple, un vi que tingui una graduació de 12,5° vol dir que conté un 12,5% de alcohol.
En les etiquetes de les begudesalcohòliques, el grau alcohòlic s'indica mitjançant la paraula «alcohol», o l'abreviatura «alc.», seguida del símbol «% vol.». En l'exemple anterior, la inscripció de l'etiqueta podria ser:"alc. 12,5% vol. ".

Contesta les següents preguntes.

1.- Digues quins canvis d'estat i en quin recipient de l'aparell tenen lloc: Els canvis d'estat que tenen lloc són tres: Lavaporització, la liquació i la solidificació.
La vaporització és el pas de líquid a gas i té lloc en el matràs, on s'escalfa la mescla a una temperatura una mica superior als 100ºC comença abullir l’aigua, es transforma en vapor.
La liquació o condensació és el procés invers a la vaporització, té lloc en el refrigerant. El vapor d'aigua passa pel refrigerant on refreda i escondensa en forma d’aigua líquida. Es recull en el vas.
La solidificació és el pas de líquid a sòlid. Així queda la sal al mateix recipient on s'ha fet la destil·lació (matràs).

2.- Calculaquants cm3 d'alcohol conté una ampolla de 700 cm3 d'aquest vi de l'exemple.

700x12,5/100=87,5

3.- Qui prendrà més alcohol, l'Antoni que ha demanat una gerra de 200 cm3 de cervesade 5,3º o bé la Berta que ha demanat una copeta de 30 cm3 de licor de préssec amb una graduació de 38º?

Fes els càlculs: 200x5,3/100= 10,60 cm3 30x38/100=11,40 cm3
I digues:...