La guerra civil (1936-1939)

Solo disponible en BuenasTareas
  • Páginas : 14 (3303 palabras )
  • Descarga(s) : 0
  • Publicado : 16 de mayo de 2011
Leer documento completo
Vista previa del texto
TEMA 13

LA GUERRA CIVIL (1936-1939)

Introducció

• L'enfrontament entre els grups tradicionalment dominants a Espanya i les classes populars va arribar a un punt crític durant la Segona República i va culminar en la Guerra Civil.

• Però la guerra va ser el resultat de les tensions sorgides a Europa per la difícil situació de la dècada de 1930, després de l'ascens del feixisme i elnazisme. Per això el conflicte espanyol va ser vist nivell internacional com el primer enfrontament entre el feixisme i la democràcia.

1. L'esclat de la Guerra Civil

L'oposició dels sectors conservadors a la democratització política i al reformisme social de la Segona República es va traduir en una acció colpista que es va iniciar el 17 de juliol de 1936.

1.1 Del cop d'estat a laGuerra Civil

El 17 de juliol de 1936, a Melilla, el coronel Yagüe, es va alçar en armes contra la República. La revolta es va estendre a la resta del protectorat marroquí, i entre el 18 i 19 de juliol la majoria de les guarnicions militars de la resta d'Espanya es van unir al cop d'estat, al costat de sectors civils de falangistes i carlistas.( dreta autoritària).

Des del Marroc, el dia 18, elgeneral Franco, assegurada la revolta a Canàries es va dirigir cap a la Península al capdavant de l'exèrcit d'Àfrica.

El govern de la República va tardar a reaccionar i en dos dies els revoltats s'havien fet forts a Pamplona, Sevilla, Castella la Vella i part d'Aragó.

El triomf o el fracàs de l'alçament va estar relacionat sobretot amb les condicions socials i polítiques particulars decada regió del país.

Així la revolta va triomfar en tota l'Espanya interior, a Galícia, l'Andalucia del Guadalquivir i les zones agràries on predominaven la gran propietat o els petits propietaris molt conservadors.

L'alçament ( nom que els revoltats van donar al cop militar per justificar que la rebel•lió armada era un aixecament contra el desordre i el comunisme, en defensa de la pàtria) vafracassar on les forces obreres i d'esquerra tenien major pes: País Basc, Catalunya, Madrid, Astúries, Santander, i Llevant, part d'Extremadura, Castella, i Andalusia.

Els revoltats havien previst que el pronunciament militar els permetés apoderar-se dels òrgans de govern i sufocar qualsevol signe d'oposició. Però al cap d'una setmana l'evidència que el cop militar no havia triomfat vaoriginar la divisió del país en dos bàndols que anaven a enfrontar-se en una cruenta guerra civil.

1.2 La consolidació dels bàndols

Els revoltats es definien com a nacionals per la seva defensa de la unitat d'Espanya i catòlics.
Inspirats i recolzats pel feixisme .

Constituït per militars conservadors, que desitjaven una dictadura, monàrquics de dretes, la volta de la monarquia alfonsina,falangistes, un feixisme a la italiana i tradicionalistes, l'anhelada monarquia carlista.

Els lleials a la República constituïts per les classes més populars : obrers i empleats urbans, petita burgesia i pagesia sense terres.

Estaven influïts o afiliats a les organitzacions socialistes, comunistes i anarcosindicalistas i
eren definits per la dreta com a “rojos”. Al costat d'ells estavenles classes mitjanes, burgesia il•lustrada, intel•lectuals i artistes.

Defensaven la legitimitat republicana, recolzaven les reformes del bienni d'esquerres i al Front
Popular.

1.3 La significació del conflictes

Va tenir repercussió internacional, el conflicte va ser vist com una confrontació entre les forces democràtiques ,i en part revolucionàries ( socialistes o comunistes), i elsrègims feixistes.

La Guerra Civil va ser un enfrontament armat entre els vells grups dominants de l'Espanya de la Restauració i els grups emergents obrers i burgesos que volien establir un sistema polític democràtic un ordre social progressista. Les reformes eren necessàries, però atemptaven contra els grups dominants, per això aquests grups van optar per l'abandó de la via legal i es van...
tracking img