La guerra civil española

Solo disponible en BuenasTareas
  • Páginas : 14 (3446 palabras )
  • Descarga(s) : 0
  • Publicado : 30 de octubre de 2011
Leer documento completo
Vista previa del texto
1.- Inicis del conflicte: del cop d’estat a la guerra civil 2.- Evolució política a la zona sublevada: un poder dictatorial 3.- Evolució política a la zona republicana: entre la guerra i la revolució 4.- El desenvolupament de la guerra 5.- La vida a la reraguarda

1. L’ESCLAT DE LA GUERRA CIVIL
1.1 Del cop d’estat a la Guerra Civil a)L’inici
El “Alzamiento Nacional” s’inicia al protectoratdel Marroc el 17 de juliol de la mà del general Franco y de Yagüe Altres generals se rebel—len a la península els dies 18 i 19 i es fan forts a àmplies zones del país

b)Raons del fracàs del cop d’estat
+Una part de l’exèrcit, de la Guàrdia Civil i la policia es mantenen fidels a la República +La mobilització armada dels milicians dels partits i sindicats d’esquerra que aconsegueixen fer-lofracassar en llocs importants

1. L’ESCLAT DE LA GUERRA CIVIL
1.1 Del cop d’estat a la Guerra Civil
c) L’inici de la G.C.: la formació i consolidació dels dos bàndols Espanya queda dividida i s’inicia la guerra civil Fidels a la República
Catalunya País Valencià Madrid Castella-La Manxa Extremadura País Basc Astúries Cantàbria Part d’Andalusia

En mans dels sublevats
Marroc Canàries Partd’Andalusia Navarra Castella i Lleó Galícia Part dAragó Rioja Illes Balears (sense Menorca)

Zones rurals, amb urbanes i força poblades, i amb predominiforça catòlics industrials, predomini de grans i mitjans propietàris, d’obrers i jornalers de mentalitat progressista. i conservadors (tradicionals)

1. L’ESCLAT DE LA GUERRA CIVIL
1.1 Del cop d’estat a la Guerra Civil
c) L’inici de la G.C.: laformació i consolidació dels dos bàndols Suports polítics i socials
-Falange, monàrquics, sectors de la CEDA -Classes altes, conservadores, propietaries i catòliques -Suport del feixisme italià i alemany

Objectius
-”Restablir de l’ordre, evitar el risc de revolució comunista, assegurar la unitat d’Espanya i defensar la religió catòlica.”En el fons, que el poder tornés a mans de les antiguesclasses dominants -Una vegada assolit el poder , però, els objectius eren diferents:restabliment de la Monarquia o règim feixista -Manteniment de la República. -Interessos, però diversos: República democràtica progressista (classe mitja) o desitjos revolucionaris(obrers)

Bàndol “nacional”

Bàndol republicà

-Partits del Front Popular (socialistes, rep. d’esquerra, comunistes), forcessindicalistes (socialistes, anarquistes) -Classes populars (obrers, empleats, pagesos sense terra). També classe mitjana, intel—lectuals, artistes

1. L’ESCLAT DE LA GUERRA CIVIL
1.1 Del cop d’estat a la Guerra Civil Anàlisi social de la Guerra Civil
Vells grups dominants Grups obrers i burgesos

Oposats a la democratització política i al reformisme social de la República
perquè

Defensen laRepública
perquè

Volen continuar exercint el seu domini polític i social

Volen un canvi social i polític. Una Espanya moderna, democràtica i oberta al canvis

1.2. El fracàs de la insurrecció a Catalunya
El general Goded,amb suport d’oficials i caps dirigeix la sublevació militar a Catalunya (19 de juliol) FRACASSA Poc suport militar. La tropa i la Guàrdia Civil i la Guardia d’Assalt nodonen suport. R La Generalitat mobilitza bé els Mossos

A Poc suport polític i civil Les forces polítiques que donaven suport
al cop eren molt dèbils a Catalunya. La Lliga tampoc va donar O suport

N Mobilització al carrer dels partits i sindicats d’esquerra
, especialment de la CNT-FAI. Es constitueixen milícies

N S

1.3.- La internacionalització del conflicte
a) La visió internacionalde la Guerra d’Espanya La Guerra va ser vista amb molt d’interès ja que era un enfrontament armat a petita escala entre les forces democràtiques i revolucionàries contra els feixismes, que tothom sabia que s’acabaria produint a escala mundial Els governs feixistes i l’opinió pública conservadora o catòlica van donar suport als insurrectes ja que evitarien la propagació del comunisme VATICÀ...
tracking img