La historia contemporeanea

Páginas: 2 (374 palabras) Publicado: 15 de junio de 2011
TEMA 2: L'AMÈRICA POST-COLONIAL I

1. QUE ÉS UNA NACIÓ?

Les nacions (la construcció de identitats nacionals) són construïdes però és necessita saber com. Les teories constructives pensen que lesnacions són objectes construïts social i culturalment a través de processos deliberats dels nacionalistes que són les persones que fan de la nació el centre de la política.

Una nació és unacomunitat imaginada segons Anderson que agrupa a un conjunt de persones i per tant, sobirana i limitada al tenir límits fronterers. Al ser imaginada, és refereix a que no és un objecte natural sinó creatper algú perquè existixa, sent aquestos els nacionalistes, creant-se així una realitat i acabant de configurar una realitat.

Les nacions existeixen des de que les creien els nacionalistes que busquenun pedegree, començant tal com entenem hui amb la Revolució Francesa i per tant, són creacions des de fa uns 200 anys al fer nàixer un concepte de nació com a comunitat política sobirana amb unesfronteres no corresponents amb les dinàstiques perquè des de llavors, tot el mapa polític mundial va tendir a tenir una organització així.

Un fenomen modern és presentat pels nacionalistes com si foraun procés molt antic i per això els nacionalistes busquen continuïtats i moments originaris al passat com Atapuerca o els gals, sent la resta fets accidentals perquè l'essència ja existia.

Elnacionalisme fa una narració que lliga des de l'essència fins al present, havent elements comuns com són

*

La religió
*

La llengua
*

Elements ètnics-culturals*

Etc.

Les formes anteriors a la Revolució Francesa eren formes de identitat col·lectiva però no eren nacions.

És pertany a una comunitat però mai és poden conèixer a tots els seusmembres.

Les característiques del nacionalisme

*

L'absoluta modernitat de la nació
*

Ser entesa com una comunitat imaginària al no ser un fenomen natural
*...
Leer documento completo

Regístrate para leer el documento completo.

Estos documentos también te pueden resultar útiles

  • Historia De La Historia
  • Historia de los sin historia
  • Historia de la Historia
  • La historia de la historia
  • historia de la historia
  • Historia de la historia
  • La historia de la Historia
  • historia de la historia

Conviértase en miembro formal de Buenas Tareas

INSCRÍBETE - ES GRATIS