La indústria paperera

Páginas: 4 (829 palabras) Publicado: 15 de diciembre de 2011
TREBALL DE SOCIALS

LA INDÚSTRIA PAPERERA

Municipi d’Urbàlia

[pic]

Alumnes: Alex Feijoo , Angélica Ordóñez , Àlex Méndez
Grup: XPARTS de qui consta?

a) Descripció de la indústria
• Tipus d’indústria:
Indústria paperera
• Elements necessaris:
-Matèria primera :fusta , paper (reciclat),draps,etc...-Energia: en consumeix moltíssima ( el 40% del consum mundial).
-Aigua: pasta; rentar la pasta.
-Mà d’obra.
-Maquinària.
• Impacte ambiental:
Elements lotàtils (atmosfera):comrestes de fusta , de les reixes, etc.
El impacte sobre el medi ambient de la fabricació de la pasta de paper depèn de molts factores, com la matèria prima (de fusta, paperets , residus vegetals,etc.), el mètode de obtenció de la pasta a partir de fusta (Kraft, sulfato, mètodes mecànics), el procés de blanqueix de la pasta (clor gas, dióxid de clor, oxigen, ozons, zosa càustica, peróxid dehidrogen, tractaments enzimátics), els sistemes de depuració que
han de ser instal·lats a la ubicació de las fabriques y las necessitades de transport.
Així, las fabriques de pasta mecànica generenresines àcides altament tòxiques que son difícils de biodegradar i, per tant, necessiten un tractament biològic bastant sofisticat. Però, aquestes fabriques aprofiten més la fusta que la de pasta química yno tenen problemes d’emissions de substàncies d’azufre i olores dolents i la pluja àcida associades a aquestes. Les fabriques que empren clor o compostos clorats produeixen residus i substànciescontaminades de elevada toxicitat.
Els principals impactes ambientals lligats a la producció de pasta de paper son: el elevat consumo d‘aigua i l’energia, la generació de residus tant tòxics com inertsles substàncies d’ aigües residuals, les emissions contaminades a la atmosfera y el transport van a parar al medi ambient.

La fabricació del paper llança emissions a la atmosfera substàncies...
Leer documento completo

Regístrate para leer el documento completo.

Estos documentos también te pueden resultar útiles

  • Industrias
  • Industria
  • La Industria
  • las industrias
  • industrias
  • industria
  • industrias
  • industria

Conviértase en miembro formal de Buenas Tareas

INSCRÍBETE - ES GRATIS