La inserció laboral de les persones amb trastorn mental greu o sever a catalunya

Solo disponible en BuenasTareas
  • Páginas : 248 (62000 palabras )
  • Descarga(s) : 0
  • Publicado : 27 de enero de 2012
Leer documento completo
Vista previa del texto
La inserció laboral de les persones amb trastorn mental greu o sever a Catalunya
Diagnosi participativa sobre la situació actual

Estudi per a l’elaboració d’un Model d’Inserció Sociolaboral per les persones amb Trastorn Mental Sever o Trastorn Mental Greu i Model d’inserció laboral en Salut Mental a Catalunya

! ! !

Aquest estudi ha estat guardonat amb el premi DINS a la investigacióper a la inserció laboral de persones amb discapacitat o malaltia mental.

El procés dʼinserció sociolaboral en salut mental i el model dʼinserció laboralAutoria: Departament de Psicologia Social de la Universitat Autònoma de Barcelona, IGOP i Spora Sinergies.Equip de coordinació i seguiment: Aleix Caussa, Miquel Domènech, Lupicinio Íñiguez i Joan Subirats.Equip derecerca i producció: Aleix Caussa, Noel Garcia, Cristina Sobrino i Miriam Sol.Amb la col·laboració de:

! !
Avís legal Aquesta obra està subjecta a una llicència Reconeixement -No Comercial- Sense Obres Derivades 3.0 de Creative Commons. Se’n permet la reproducció, distribució i comunicació pública sempre que se’n citi a l’autor i no se’n faci un ús comercial de l’obra ni la generaciód’obres derivades. La llicència completa es pot consultar a http://creativecommons.org/licenses/by-nc-nd/3.0/es/legalcode.cat

2

El procés dʼinserció sociolaboral en salut mental i el model dʼinserció laboral

Sumari
0. Introducció
1. El valor social del treball
1.1. Els sentits del treball
1.2. És terapèutic el treball?

5 7
7 9

2. Qui és capaç de treballar?
2.1. El TMG i elTMS: una manifestació de la incertesa
2.2. Lʼestigma: el control de la incertesa des del prejudici.
2.3. La rellevància de factors no simptomatològics
2.4. El context laboral: lʼadequació entre la persona i les tasques que ha de desenvolupar
2.5. Un supòsit no sempre confirmat: la voluntat per treballar

13
13 15 19 25 26

3. El procés dʼinserció sociolaboral
3.1. La Salut Mental i lainserció sociolaboral
3.2. Lʼestructura del procés dʼinserció sociolaboral
3.3. La presa de decisions de la persona amb TMG o TMS
3.4. La formació prelaboral: un calaix de sastre
3.5. La relació amb el mercat laboral
3.6. Expectatives i significació del procés dʼinserció
3.7. Les diferències entre el món urbà i el món rural
3.8. Les empreses i la seva filosofia
3.9. Les personesamb TMG o TMS als llocs de treball
3.10. El seguiment professional

31
31 34 46 47 49 53 56 59 66 73

4. Consideracions
4.1. El treball i la Salut Mental.
4.2. Els factors exògens que influencien el procés dʼinserció sociolaboral.
4.3. El procés dʼinserció sociolaboral en lʼàmbit de Salut Mental
4.4. Línies dʼactuació

77
77 78 80 86

5. Bibliografia de la recerca

90
3

Elprocés dʼinserció sociolaboral en salut mental i el model dʼinserció laboral

6. Introducció al model dʼinserció laboral
7. Estratègia per la inserció sociolaboral de les persones amb TMG o TMS
8. Lʼacollida als serveis dʼinserció laboral
9. La preparació i lʼassessorament per la inserció laboral
10. La inserció laboral
11. La personalització i lʼacompanyament entre les diferentsfases dʼinserció

92

97 102 108 114

118

4

El procés dʼinserció sociolaboral en salut mental i el model dʼinserció laboral

0. Introducció
Aquest informe mostra una anàlisi de les relacions que s’estableixen en el procés d’inserció sociolaboral en l’àmbit de la Salut Mental i que vinculen els col·lectius de persones amb trastorns mentals amb aspectes com: inclusió social,significat del treball, inserció laboral, mecanismes i criteris d’avaluació de les accions endegades, lliçons a extreure i processos de millorament. Tot plegat s’ha de situar en el context d’una societat que canvia de manera sobtada, modificant molt significativament les esferes productiva, familiar i de composició social, i en una manca d’adequació de les polítiques públiques al respecte. La...
tracking img