La jornada laboral

Páginas: 2 (299 palabras) Publicado: 21 de mayo de 2010
LA JORNADA LABORAL. PERMISOS I VACANCES
 
 
3.1.Jornada de treball
 
CONCEPTE: Període de temps durant el qual el treballador presta els seus serveis
 
• Durada màxima 40h./setmanals depromig anual

Possibilitat distribució irregular al llarg de l’any
 
3.2.Períodes de descans
 
DESCANS DIARI: 12h entre jornada i jornada
DESCANS SETMANAL:mínim 1’5 dies
acumulable períodes 14 d.
 
3.3.Vacances anuals i festes
 
DESCANS ANUAL: mínim 30 d.
No substituïble per retribució
 
3.4.Treball nocturn i per torns
 CONCEPTE: aquell que es realitza entre les 22h., i les 6h.
 
TREBALLADOR NOCTURN:
• Aquell que realitza 3 o + hores en període nocturn
• Es retribueix tota la jornada com si fos nocturna• No possibilitat de fer hores extres
 
TREBALL A TORNS:treballadors que ocupen el mateix llocs de treball alternativament

3.5.Les hores extraordinàries
 
CONCEPTE: aquelles que superenla jornada màxima, fixada per la llei o pel conveni col·lectiu
 
 
RETRIBUCIÓ: mínim mateixa quantia que l’hora ordinària
 
COMPENSACIÓ: Per períodes de descansequivalents, dins 4 mesos següents
 
• Són voluntàries ,excepte:
o Pacte previ
o Per reparar sinistres o altres danys extraordinaris i urgents
 
3.6.Permisos laborals retribuïts
 • matrimoni
• naixement fill o malaltia greu o mort parent
• trasllat domicili habitual
• acompliment deure públic i personal
• reducció de jornada per lactància de menor de9mesos
• exàmens prenatals i preparació al part
• realització de funcions de representació del personal o sindicals

-----------------------
Centre Col·laborador del Departament de Treballde la Generalitat de Catalunya

Asociación Española de Centros de Enseñanza de Informática (A.E.C.E.I.)

Fundación Tripartita para la Formación en el Empleo

Empresa Certificada
UNE-EN-ISO...
Leer documento completo

Regístrate para leer el documento completo.

Estos documentos también te pueden resultar útiles

  • jornada laboral
  • Jornadas laborales
  • jornada laboral
  • jornada laboral
  • La jornada laboral
  • jornada laboral
  • Jornada Laboral
  • jornada laboral

Conviértase en miembro formal de Buenas Tareas

INSCRÍBETE - ES GRATIS