La locomoción

Solo disponible en BuenasTareas
  • Páginas : 8 (1958 palabras )
  • Descarga(s) : 0
  • Publicado : 7 de febrero de 2011
Leer documento completo
Vista previa del texto
[pic]

[pic]

Nom: Ruth
Curs: Educació Infantil

Data:11/01/10

LA LOCOMOCIÓ

[pic]

La locomoció consisteix en la possibilitat de desplaçar-se per l'espai en posició alçada;aquesta activitat suposa el control de l'equilibri i la coordinació dels moviments alterns dels membres inferiors, així com l'adquisició del to muscular que permet suportar el pes del cos sobre les cames. L'adquisició de la locomoció o marxa constituïx un assoliment molt important en el desenvolupament del nen, ja que li permet l'autonomia en els desplaçaments i l'accés a múltiples experiències dedescobriment de l'entorn. Aquest procés es a conseqüència de la maduració.

EL GATEIG I EL RASTREIG
[pic] [pic]

Són dues formes de desplaçament que apareixen com a conseqüència del procés de maduració, de tal manera que la inhibició de la seva pràctica per part de l’adult podria arribar a tenir conseqüències en l’evolució normal del nen.
El nadó deixa caure el cap sobre el costat i potsostenir-la durant un moment. De vegades tracta inclòs de mantenir-la durant alguns segons en posició central. Els braços estan fortament doblats, els punys tancats, i les cames encongides sota el ventre. Aquesta posició normal és la conseqüència d’una tensió creixent dels muscles de flexió en relació als muscles de tensió.
Cada nen gateja d’una manera diferent.

MARXA I CURSA
[pic] [pic]El desenvolupament de la marxa depèn igualment de la maduració. El nen va fent exercicis. El nadó, gràcies a un reflex, fa moviments automàtics per caminar quan les seves cames toquen alternativament un suport. Aixeca regular i enèrgicament la cama que no suporta el pes per fer el pas següent. Aquest fenomen pot ser observat durant un mes o dos en els lactants amb bona salut i desapareix al poctemps per sempre.

Cap als 9 mesos aconsegueixen adoptar la postura recta aguantant-se a una barra fixa, un prestatge o qualsevol altre suport. Més endavant ho farà sense l’ajuda de cap element fix, separant els peus i alçant els braços fins a la perpendicular del seu eix per ampliar la base de sustentació i mantenir l’equilibri.
Quan ja assolit la posició dempeus s’autoprepara per a la marxafent profundes i freqüents flexions de cames i agafant-se amb les mans a un punt fix.
Aquestes activitats tenen un gran interès pels infants ja que representen el camí cap als desplaçaments autònoms. És un procés que no està exempt de dificultats i de petites regressions cap a respostes menys madures.

En la marxa podem distingir 3 nivells:

En el primer nivell va des dels 8 fins als 15 mesos.L’objectiu fonamental és que el nen comenci a caminar sense ajuda. Per aconseguir-ho, l’infant necessita un ambient estimulant a on trobi fàcilment motius i oportunitats per a posar-se dret i intentar els seus primers passos: cubs de fusta, sillonets, algunes baranes... al seu abast on pugui agafar-se, recolzar els avantbraços i donar-se impuls per aixercar-se, fer flexions i desplaçar-se, sónentre altres l’equipament bàsic que facilita al nen l’adquisició de la marxa.

En el segon nivell que arriba fins als 2 anys, l’objectiu fonamental és aconseguir seguretat en els desplaçaments.
En les activitats hauran de procurar que el nen en els seus desplaçaments realitzi variacions en relació als punts de recolzament del cos.

En el tercer nivell el nen ja pot corre, saltar ets.. espretendrà obtenir un control de moviments, per tal que els executi d’una manera més coordinada i harmònica.

AUTODESPLAÇAMENTS PER L’AIRE

[pic]

Els infants des de molt petits, s’inicien en l’enlairament en els braços dels adults, la sensació dels salts és molt evident ja que sovint provoquen una resposta de goig i alegria. Els salts es poden classificar en salts a favor de la gravetat i salts...
tracking img