La materinitat d'elna

Páginas: 3 (539 palabras) Publicado: 10 de enero de 2011
DEFINICIÓ DE MALTRACTAMENT INFANTIL I TIPOLOGIES
Segons la Direcció General d’Atenció a la Infancia i Adolescència (DGAIA) “els maltractaments d’infants i adolescents es produeixen quan qualsevolpersona ,institució o la mateixa societat, per acció omissió o tracte negligent, no accidental, priva l’infant o adolescent dels seus drets i del seu benestar, amenaça o interfereix el seudesenvolupament físic, psíquic i social “.

L’any 1991, la DGAIA va establir la següent tipologia de maltractaments, que encara continua vigent:
Maltractament prenatal: Manca de cura del propi cos, per acció oper omissió, o la ingestió de drogues o substàncies psicotròpiques de la dona durant el procés de gestació que perjudiquen el fetus. També el pot produir indirectament el maltractador de la dona enprocés de gestació.
Negligència o abandonament: Es produeix quan les necessitats bàsiques de l'infant o l'adolescent no són ateses, de manera temporal o permanent, per cap dels membres del grup onconviu: no hi ha cura de la seva alimentació, de la seva roba d'abric, del seu seguiment o tractament mèdic. No té horaris ni ritmes, es passa hores sense atenció protectora o educativa, se l'exposa asituacions que posen en perill la seva integritat física. La negligència també inclou l'absentisme escolar, que consisteix en la manca d'assistència total o sovintejada a l'escola
Maltractament físic :Ús de la força que danya, fereix o que pot causar la mort de l'infant o adolescent.
Dins dels maltractament físic s’inclou el Síndrome de Münchausen per poders, en el que els adults simulenenfermetats en l’infant al que sotmeten a continues exploracions mèdiques, subministrament de fàrmacs o ingressos hospitalaris, al·legant símptomes ficticis o generats de manera activa per l’adult .Maltractament psíquic o emocional: es manifesta en les situacions en què hi ha fredor en la relació, no hi ha estimulació afectiva, no hi ha estimulació cognitiva, no hi ha afecte, hi ha pressió o...
Leer documento completo

Regístrate para leer el documento completo.

Estos documentos también te pueden resultar útiles

  • La Maternitat D'Elna
  • La Maternitat D'Elna
  • Maternitat d'Elna
  • La maternitat d'Elna
  • maternitat d'elna

Conviértase en miembro formal de Buenas Tareas

INSCRÍBETE - ES GRATIS