La meiosis i la mitosis

Solo disponible en BuenasTareas
  • Páginas : 2 (337 palabras )
  • Descarga(s) : 0
  • Publicado : 28 de noviembre de 2010
Leer documento completo
Vista previa del texto
La Meiosis i la Mitosis

- En biologia, la mitosi és un procés de repartiment 
equitatiu del material hereditari (ADN) característic de les cèl lules 
eucarióticas.1 Normalment conclou amb laformació de dos nuclis separats 
(cariocinesis), seguit de la partició del citoplasma (citocinesi), per formar 
dues cèl • lules filles. La mitosi completa, que produeix cèl lules genèticament idèntiques, és el fonament del creixement, de la reparació tissular i de la 
reproducció asexual. 

La meiosi, un procés que comparteix mecanismes amb la mitosi 
però que no s'ha de confondre amb ella(és un altre tipus de divisió cel lular, propi de 
els gàmetes), produeix cèl lules genèticament diferents i, combinada amb la 
fecundació, és el fonament de la reproducció sexual i lavariabilitat genètica.

- En biologia, meiosi és una de les formes de reproducció cel lular.És un procés de divisió cel lular en el qual una cèl lula diploide (2n) experimenta dues divisions successives, ambla capacitat de generar quatre cèl lules haploides (n). Aquest procés es duu a terme en dues divisions nuclears i citoplasmàtiques, anomenades primera i segona divisió meiòtica o simplement meiosi Ii meiosi II. Ambdues comprenen profase, metafase, anafase i telofase. 

Durant la meiosi I els membres de cada parell homòleg de cromosomes s'aparellen durant la profase, formant bivalents. Durant aquesta fase es forma una estructura proteica anomenada complex sinaptonémico, permetent que es produeixi la recombinació entre els dos cromosomes homòlegs.

 Posteriorment es produeix una grancondensació cromosòmica i els bivalents se situen a la placa equatorial durant la primera metafase, donant lloc a la migració de n cromosomes a cada un dels pols durant la primera anafase. Aquestadivisió reduccional és la responsable de l'el manteniment del nombre cromosòmic característic de cada espècie.

 A la meiosi II, les cromàtides germanes que formen cada cromosoma es separen i es...
tracking img