La membrana plasmatica

Páginas: 3 (690 palabras) Publicado: 25 de abril de 2011
T1
1.LA MEMBRANA PLASMATICA
Delimita la célula. La seva estructura es gairebe la mateixa que la de les membranes dels organuls citoplasmatics i els vacuols. Aquesta membrana tambe rep el nom demembrana unitaria i membrana celular.
1.1COMPONENTS:
-Fosfolipids i glicolipids:
ocasionalment poden canviar de capa lipidica. Aquesta mobilitat de les molecules origina una fluïdesa de la membranaq li permet adaptar-se als espais disponibles de la celula.
-Colesterol: Es disposa en els espais que originen els angles dels acids grasos insaturats.
Tenint en compte la seva disposicio en labicapa, les proteïnes es poden clasificar en:
-proteines integrals: presenten un sector lipofil i si travesen la bicapa s’anomenen proteïnes transmembranoses.
-proteines periferiques: son proteïnessolubles que tenen sectors polars.
1.2 FUNCIONS DE LA M. PLASMATICA
Les funcions de la doble capa lipidica son:
-Mantenir separats el medi aquos exterior del interior.
-Dur a terme els procesosd’endocitosi i exocitosi.
Les funcions de les proteïnes son:
-Regular l’entrada i la sortida de les molecules a la celula.
-Regular l’entrada i sortida d’ions.
-Posibilitar el reconeixement celular.-Dur a terme l’activitat enzimatica.
-Intervenir en la transduccio de senyals.
-Constituir unions intercelulars.
-constituir punts d’ancoratge.

1.3 TRANSPORT PASSIU
Transport simple demolècules a través de la membrana plasmàtica, durant en la qual la cèlula no requereix d'energia, pel fet que va a favor del gradient de concentració o del gradient de càrrega elèctrica.
El transportpassiu pot tenir lloc per difusio simple o per facilitada.
Es poden trobar dos tipus principals de difusió simple:
- Mitjançant la bicapa: la difusio d’aigua es l’osmosi.
-Mitjançant els canals.Difusió facilitada
La difusió facilitada és molt més ràpida que la difusió simple i depèn:
- De l'gradient de concentració de la substància a banda i banda de la membrana
- Del nombre de proteïnes...
Leer documento completo

Regístrate para leer el documento completo.

Estos documentos también te pueden resultar útiles

  • Membrana Plasmática
  • La membrana plasmática
  • Membrana plasmatica
  • membrana plasmatica
  • membrana plasmatica
  • Membrana Plasmatica
  • membrana plasmatica
  • Membrana Plasmatica

Conviértase en miembro formal de Buenas Tareas

INSCRÍBETE - ES GRATIS