La membrana plasmatica

Solo disponible en BuenasTareas
  • Páginas : 3 (690 palabras )
  • Descarga(s) : 0
  • Publicado : 25 de abril de 2011
Leer documento completo
Vista previa del texto
T1
1.LA MEMBRANA PLASMATICA
Delimita la célula. La seva estructura es gairebe la mateixa que la de les membranes dels organuls citoplasmatics i els vacuols. Aquesta membrana tambe rep el nom demembrana unitaria i membrana celular.
1.1COMPONENTS:
-Fosfolipids i glicolipids:
ocasionalment poden canviar de capa lipidica. Aquesta mobilitat de les molecules origina una fluïdesa de la membranaq li permet adaptar-se als espais disponibles de la celula.
-Colesterol: Es disposa en els espais que originen els angles dels acids grasos insaturats.
Tenint en compte la seva disposicio en labicapa, les proteïnes es poden clasificar en:
-proteines integrals: presenten un sector lipofil i si travesen la bicapa s’anomenen proteïnes transmembranoses.
-proteines periferiques: son proteïnessolubles que tenen sectors polars.
1.2 FUNCIONS DE LA M. PLASMATICA
Les funcions de la doble capa lipidica son:
-Mantenir separats el medi aquos exterior del interior.
-Dur a terme els procesosd’endocitosi i exocitosi.
Les funcions de les proteïnes son:
-Regular l’entrada i la sortida de les molecules a la celula.
-Regular l’entrada i sortida d’ions.
-Posibilitar el reconeixement celular.-Dur a terme l’activitat enzimatica.
-Intervenir en la transduccio de senyals.
-Constituir unions intercelulars.
-constituir punts d’ancoratge.

1.3 TRANSPORT PASSIU
Transport simple demolècules a través de la membrana plasmàtica, durant en la qual la cèlula no requereix d'energia, pel fet que va a favor del gradient de concentració o del gradient de càrrega elèctrica.
El transportpassiu pot tenir lloc per difusio simple o per facilitada.
Es poden trobar dos tipus principals de difusió simple:
- Mitjançant la bicapa: la difusio d’aigua es l’osmosi.
-Mitjançant els canals.Difusió facilitada
La difusió facilitada és molt més ràpida que la difusió simple i depèn:
- De l'gradient de concentració de la substància a banda i banda de la membrana
- Del nombre de proteïnes...
tracking img