La mente prodigiosa de nadie

Solo disponible en BuenasTareas
  • Páginas : 2 (500 palabras )
  • Descarga(s) : 0
  • Publicado : 21 de enero de 2011
Leer documento completo
Vista previa del texto
Aparell Respiratòri:
[pic]
Vies respiratories superiors :
Orifici nasal: forat per on entra l'aire i filtra l'aire.
Fosses nasals: Converteix l'aire humit i escalfar-lo
Faringe : forma part de 2aparells (digestiu i respiratòri). Permet el pas d’aliments i aire
Laringe : es comunica amb la traquea i la faringe.
Epiglotis: Controla el pas de aliments i aire. Protegeix la via aérea superiorquan entran els aliments.
Vies respiratories inferiors:
Traquea: Format per anells cartilaginoses units entre ells per fibres musculoses. La seva funció es enviar l’aire cap els bronquis i aquestscap a la dreta o l’esquerra i els bronquis es ramifiquen en bronquiols.
Bronquis: Conducte de pas de l’aire
Bronquiols : Son ramificacions mes petites dels bronquis que fan de conducte de pas del’iare
Alvèols : Al final de cada bronquiol trobem el sac alveolar que es on es produiex l’intercanvi de gasos ( CO2 i O2 )

Moviments respiratoris:
Quan la pressió que tenim dins dels pulmons es menorque la pressió que hi ha fora, l’aire entra.
Quan la pressió que tenim dins dels pulmons es major que la pressió de fora , l’aire surt.
Aquests moviments s’endiuen : inspiració i expiració.
Podemdur a terme aquests moviments gràcies al diafragme i als musculs intercostals.

Intercanvi de gasos:
Es fa als sacs alveolars, gràcies als capil·lars que hi han als alvèols i es allà on el CO2 delcos s’intercanvia per l’O2 de l’aire.
[pic]

Aparell Circulatori:
Blau: sang no oxigenada
Vermell: sang oxigenada

El cor:
Es un múscul aparentment buit,la mida es la d'un puny normal.
Estasituat al centre una mica desplaçat a la esquerra sota del pit.
Esta format per dos auricules superiors dreta i esquerra i dos ventricles inferiors dreta i esquerra.
La auricula dreta es comunica ambel ventricle dret per la vavula tricuspide.
La valvula mitra comunica la auricula esquerra amb el ventricle esquerra.
La part dreta del cor porta sang amb alt grau de dioxid de carboni i la part...
tracking img