La ola

Solo disponible en BuenasTareas
  • Páginas : 7 (1650 palabras )
  • Descarga(s) : 0
  • Publicado : 8 de marzo de 2012
Leer documento completo
Vista previa del texto
Normes socials a “La Ola”
Una de les característiques de tots els grups és la creació de normes socials que hauran de regir aquest grup i el seu bon funcionament (les normes neixen en situacions concretes i contextualitzades i això vol dir que si es canvia la situació o el context històric també hi ha una modificació o un canvi en les normes). Segons Moscovici (1996): “Els membres d’un grup hand’adaptar-se a aquest amb la finalitat de garantir i mantenir el seu equilibri, i per aquest la realitat es constitueix com quelcom uniforme on les normes són aplicades a tots els integrants d’igual manera”. És clar que els individus que decideixen formar part d’aquest grup assumiran un rol i aquest rol suposa haver de complir les normes establertes, el mateix que passa quan és un altre rol elque la persona assumeix, ja que partim de la base que la persona en desenvolupa diferents segons la situació i la interacció social. Goffman, així com d’altres autors, diferencia normes explícites de normes implícites, aquesta distinció fa referència a la consciència que és té del seu seguiment. Així doncs parlaríem de normes explícites quan l’individu sap que l’està seguint i de normes implícitesquan no n’és conscient. La persona interioritza aquestes normes amb el sistema de recompensa i càstig. La pel·lícula “La Ola” com a constructora d’un grup mostra la creació de les normes que el regiran, un exemple de norma explícita es troba dins l’aula quan el professor diu als alumnes que s’hauran de dirigir a ell pel cognom i que quan parlin s’hauran d’aixecar de la cadira, quan algun alumne lacompleix, la norma neix, ja que els altres davant d’aquest fet, que és nou per a ells, també les acaben complint, teoria de la comparació social ( Leon Festinger, 1954). La funció d’aquesta norma en aquesta situació concreta és la de marcar una distinció entre el rol de professor i el d’alumne, en aquest cas s’activen dues categories socials. Si parlem de normes implícites podríem posar perexemple la situació de dificultat en què es troba en Tim davant de tres joves que el volen atacar i com els seus companys, que també formen part de”La Ola” i que prèviament a la formació del grup es reien d’ell, surten per defensar-lo, aquí hi ha la norma implícita d’ajudar algú que forma part del mateix grup. Què passa quan algú no segueix aquestes normes? Doncs que a aquesta persona se la miradiferent, se la rebutja o gairebé se la ignora; és el cas de la Caro quan no vesteix de la manera en què s’havia acordat; hi ha un moment en què el professor, quan ella demana la paraula, l’exclou del grup deixant la seva intervenció pel final: abans són els membres del grup. En aquest rebuig hi ha una altra norma implícita: si no formes part del grup, no ets un de nosaltres; amb tot el que això implica(aïllament, burla,...). en aquest cas s’han establert dues categories socials diferents, la de les persones que pertanyen a l’onada i les que no.
Creieu que l’èxit de “La Ola” entre els joves es pot entendre com un procés d’influència minoritària?
En el tema de les actituds vam veure que era difícil de canviar-les, però en aquest mòdul s’ha vist que no era impossible. La influència de laminoria pot provocar un canvi d’actitud, opinió, creences i com a conseqüència en el comportament. És el que ha passat a “La Ola”, hi ha hagut un canvi d’actitud i de comportament. Com s’ha produït aquest canvi? El grup, en aquest cas, no té cap tipus de poder no és influent, és simplement un grup que li obre, a l’individu, unes perspectives innovadores o diferents. La influència d’aquest grup modifical’univers representatiu de les persones. Mentre que el grup majoritari exerceix una influència basada en la comparació social que es tradueix en una conformitat cap a les seves idees per la pressió social, segons Moscovici les minories activen processos de conversió: el grup a mesura que es va interrelacionant va creant un discurs convincent, a diferència de l’altra aquí no hi ha pressió social...
tracking img