La opulencia primitiva

Solo disponible en BuenasTareas
  • Páginas : 2 (429 palabras )
  • Descarga(s) : 0
  • Publicado : 22 de noviembre de 2011
Leer documento completo
Vista previa del texto
La sociedad opulenta primitiva.
Marshall Sahlins (1972)
 
L’opulència primitiva parteix de la base que en la societat paleolítica hi havia un grau de satisfacció molt alt, i això era degut a queproduïen proporcionalment molt i desitjaven més aviat poc. Els recursos eren il·limitats i els mitjans per arribar a assolir aquestes necessitats, limitats. O dit d’una altra manera, eren elsnecessaris i suficients per a que aquella societat arribés a satisfer els seus desitjos i necessitats bàsiques. Un factor que també determina el grau d’opulència d’aquestes societats és el fet que disposavende molt més temps lliure, temps d’oci . Dediquen poques hores al treball, i dormen més hores al dia. Per tant podem entendre societat opulenta com a aquella on les necessitats dels qui la composen esveuen totalment satisfetes. Al text podem observar que l’autor fa una comparació a mode de dualisme entre la societat dels caçadors recol·lectors del paleolític amb la societat neolítica delsagricultors.
Defensa aferrissadament a la cultura dels caçadors, en contraposició del neolític. Molts dels grans problemes sobre les necessitats bàsiques de l’espècie humana han vingut donats pel fet d’haverseguit el model dels agricultors del neolític. Avui en dia podem observar que les teories evolucionistes han basat els seus principis en l’etnocentrisme neolític i això ens ha portat a unes societatscapitalistes amb els millors medis per produir aliments i en canvi on la meitat de la població pateix fam. Els caçadors recol·lectors comptaven amb una abundància de productes per subsistir. Il’aconseguien sobretot gràcies a la vida senzilla que portaven. No fabricaven eines massa pesades ni grans, ja que eren nòmades i no es podien permetre transportar materials gaire grans.. Tampoc es preocupende guardar aliments per al futur. S’inclinen per la prodigalitat, la qual cosa vol dir que prefereixen consumir tots els productes dels que disposen. Quans els recursos escassejaven en un lloc,...
tracking img