La patria

Solo disponible en BuenasTareas
  • Páginas : 3 (568 palabras )
  • Descarga(s) : 10
  • Publicado : 5 de julio de 2010
Leer documento completo
Vista previa del texto
La pàtria

La pàtira és un poema publicat l’any 1833 i fou escrit per Bonaventura Carles Aribau, un dels poetes més significatius del Romanticisme català, aportant un gran qualitat en les sevesobres. Cal dir que, aquest text d’Aribau, fou un dels puntals pels principis de la Renaixença.

El poema ens parla sobre l’enyorança d’un paisatge i d’una llengua d’un país, Catalunya, fent referènciaa la majoria de les muntanyes més famoses del Principat, com ho són el Montseny i Montserrat. Al parlar-nos de la llengua, ens vol fer entendre que no podem deixar perdre el català com a llenguavehicular, i que l’hem d’usar en tots els àmbits, siguin quins siguin els fets o les coses que t’ho impedeixin. Com he apuntat anteriorment, aquest poema, junt amb els seus ideals, seran un dels fonamentsde la Renaixença.

Si analitzem l’estructura externa del poema, torbem consta de set estrofes amb vuit versos cadascuna, aquesta disposició també la podríem anomenar “cobla d’art major” o “cobla deJuan de Mena”. Els versos són alexandrins, i per tant dodecasíl·labs. Presenta una rima consonant, ja que coincideixen totes les lletres de l’ultima síl·laba tònica. L’estructura rítmica és ABBA,ACCA, i així en cadascuna de les set estrofes.

Havent analitzat l’estructura visual en la qual està disposat el poema, ara ens centrarem amb l’estructura interna. En aquesta trobem que en les duesprimeres estrofes, Aribau ens parla de la natura i l’enyor del paisatge que en mostra Catalunya, fent referència al Montseny, com una de les muntanyes més ben situades del país; Montujïc, vist des delMontsenys com la tomba dels jueus; també fa referència a rius i torrents, és a dir, tot allò que estigui relacionat amb la natura. La resta d’estrofes estan encaradaes cap a un sentit més reivindicatiurespecte a la llengua i cultura catalana, ja que experimenta una sensació d’extranyesa al veure’s en un territori que no és el seu, com podrien ser les terres de Castella. També fa referència a la...
tracking img