La plaça del diamant

Solo disponible en BuenasTareas
  • Páginas : 20 (4959 palabras )
  • Descarga(s) : 31
  • Publicado : 6 de junio de 2010
Leer documento completo
Vista previa del texto
[pic]
MERCÈ RODOREDA

ÌNDEX

ESPAI DE LA NOVEL·LA.............................................................PÀG. II

TEMPS DE LA NOVEL·LA............................................................PÀG. II-IIIPERSONATGES...............................................................................PÀG. IV-VII

TRAMA I ESTRUCTURA DE LA NOVEL·LA............................PÀG. VII-XIV

NARRADOR DE LA NOVEL·LA...................................................PÀG. XIV

ELS SÍMBOLS...................................................................................PÀG. XIV-XV

CONCLUSIÓ......................................................................................PÀG.XV

BIBLIOGRAFIA ...............................................................................PÀG. XVI

BIOGRAFIA DE MERCÈ RODOREDA........................................PÀG. XVI

CONTEXT HISTÒRIC.....................................................................PÀG. XVII-XVIII

espai de la novel·LA

La novel·la està ambientada a Barcelona, però a la novel·la també trobem altresespais. Així doncs trobem la platja on anaven abans de que l’Antoni nesqués, la colònia on l’Antoni va haver de anar o també es parla del front de batalla. Però sobre tot a l’obra de Mercè es troben molts espais interiors. D’aquesta manera trobem la casa del Quimet, la casa de la mare del Quimet, la casa del pare de la Natàlia, la casa de l’Antoni l’adroguer, la casa del amos de la Natàlia, la casade l’Enrriqueta, el Monumental, la botiga de l’adroguer, el taller del Quimet, l’Esglesia, el colomar, el bar del nuvi de la Rita i la pastiseria on la Natàlia treballava. D’altra banda trobem espais exteriors com: el parc Güell, la plaça del Diamant, els jardins de la casa dels amos de la Natàlia, el carrer Gran i altres.
Mercè Rodoreda utilitza una técnica molt bona per a descriure tots elsespais on es troba la Colometa, així trobem moltes descripcions a la novel·la on l’autora descriveix tot allò que la vista pot captar d’una manera molt realista.

TEMPS DE LA NOVEL·LA

La novel·la podem dir que abraça des de ~1928 fins al 1950, els añs poden variar entre dos ans per damunt o per davall ja que a l’obra no es veu explicitament l’any que comença ni l’any en que acaba. Però sovint al’obra ens adonem que apareixen certs actes de la historia d’Espanya on a la novel·la els destaca. És el cas de la 2ª República, 14 d’abril de 1931, on destaca l’acció del Quimet, el qual amb la seva moto i el seu fill darrera va corre pels carrers de barcelona ondejant la bandera republicana. Així doncs la novel·la abraça una generació, osiga 30 anys, des de el casament de la Natàlia fins alcasament de la Rita.
A quasi tota l’obra trobem un estructura lineal, malgrat això al comensament de l’obra el Quimet promet a la Natàlia que en un any es casaran. Durant el temps de guerra i posguerra trobem moltes vegades la técnica del flashback, aquesta tecnica s’utilitza per a que la Natàlia pensi en temps anteriors com quan hi hera amb el Quimet tot just abans de la guerra que va esguerrar laseva vida.
Durant el començament de l’obra es veu com entre capítol i capítol el temps que passa no és molt exagerat, malgrat que trobem un pas d’un any entre que la colometa i el Quimet es casen i un any i mig cuan neix la Rita. Però a mesura que la historia es va ampliant el transcurs del temps es fa més i més gran, també durant l’obra que comença amb uns capítols molt llargs i durant l’èpocade guerra i postguerra el capítols es tornen molt reduits.

PERSONATGES

PERSONATGES PRINCIPALS

Natàlia: És el personatge principal de l’obra. A mesura que l’obra es va ampliant Natàlia canvia d’actitud sobre tot al casar-se amb el Quimet, el qual de primeres li va camviar el seu nom, Colometa. Natàlia es un personatge inocent, plena de bondat i inteligencia, malgrat això al casar-se amb...
tracking img