La plasctica

Solo disponible en BuenasTareas
  • Páginas : 2 (349 palabras )
  • Descarga(s) : 0
  • Publicado : 27 de enero de 2012
Leer documento completo
Vista previa del texto
la globalització


La paraula globalizació s'utilitza per definir el gran contacte i intercamvique hi ha entre les persones del mon i els seus ambits.Aquets ambits son :les persones,els mercats,la energia,la
cultura,la informacio i la desigualtat.Molta gent d'un altre país ha
vingut perque alseu pais era pobre.També hi ha fabriques que es
construllen en un pais i s'instalen a altres paisos on la ma d'obra
es mes barata i els treballadors tenen menys drets,es a dir, que
cobren menysdiners i els cabs cobren mes.Els gasoductes transporten gasos a altres paisos del mon.Molts estudiants desideixen anarsen a un altre pais per completar el seu estudi.

la globalitzacióLa paraula globalizació s'utilitza per definir el gran contacte i intercamvi que hi ha entre les persones delmon i els seus ambits.Aquets ambits son :les persones,els mercats,la energia,la
cultura,la informacio i la desigualtat.Molta gent d'un altre país ha
vingut perque al seu pais era pobre.També hi hafabriques que es
construllen en un pais i s'instalen a altres paisos on la ma d'obra
es mes barata i els treballadors tenen menys drets,es a dir, que
cobren menys diners i els cabs cobren mes.Elsgasoductes transporten gasos a altres paisos del mon.Molts estudiants desideixen anarsen a un altre pais per completar el seu estudi.

la globalitzacióLa paraula globalizació s'utilitza per definir el gran contacte i intercamvi que hi ha entre les persones del mon i els seus ambits.Aquetsambits son :les persones,els mercats,la energia,la
cultura,la informacio i la desigualtat.Molta gent d'un altre país ha
vingut perque al seu pais era pobre.També hi ha fabriques que es
construllen...
tracking img