La poedia trobadoresca

Solo disponible en BuenasTareas
  • Páginas : 4 (943 palabras )
  • Descarga(s) : 0
  • Publicado : 8 de mayo de 2011
Leer documento completo
Vista previa del texto
LA POESIA TROBADORESCA

RAMON LLULL

La poesia trobadoresca va néixer a les corts aristocràtiques occitanes durant el segle XI, encara que va florir en el segle XII. La llengua que utilitzava eral'occità, ja que era una llengua important i s'utilitzava a la zona sud de França.

La literatura trobadoresca exposava un concepte d'amor cortès que reflectia els estaments de l'època. El poetaconqueria el cor de la dama, el nom de la qual era cobert per una senhal per evitar al gilós, marit, i els lausengiers (envejosos) amics del marit que denunciaven la relació entre els dos personatges.Hi havia diferents gèneres depenent de:

La versificació:

Balada: La balada és un gènere trobadoresc. Com indica el seu nom, tenia per finalitat de ser ballada. El seu esquema mètric solia serel següent: refrany -un apariat- A A ( les lletres majúscules indiquen la intervenció del cor, les minúscules corresponen al solista ), tres versos del solista amb un vers del refrany b A b a, refranyA A

Dansa: La dansa és un gènere trobadoresc, emparentada amb els nostres goigs. Normalment està formada per algunes estrofes de vuit versos i abans i després un refrany de quatre versos o bédesprés una tornada amb rima habitualment igual a la de quatre versos de l'estrofa anterior.

Gèneres condicionats pel contingut

Cançó: Els trobadors expressaven els seus sentiments a través de lacomposició que es denomina cançó (canso). El seu tema central i gairebé exclusiu és l'amor: l'amor cortès ( o fin'amor) que participa dels aspectes socials i espirituals de l'època medieval. Així l'amorté el mateix significat que als nostres dies, però també cal afegir-li'n un altre, que és el d'aliança (pacte, favor), és a dir, que el trobador intentarà aconseguir a través de la seva relació alguntipus de tracte beneficiós en l'aspecte material.

Sirventès: Un sirventès és un estil trobadoresc condicionat pel contingut. Després de la cançó és el gènere més estès. S'anomena així perquè se...
tracking img