La poesia trobadoresca catalana i les quatre grans cròniques medievals

Páginas: 74 (18493 palabras) Publicado: 9 de noviembre de 2010
La poesia trobadoresca. Les cròniques: l’arxiu de la memòria.

1. Introducció.
Hem agafat aquest tema perquè ens pareixia molt interessant.
La poesia medieval en llengua d’oc té una gran importància històrica. Els trobadors occitans dels segles XII i XIII són els primers – en l’Europa occidental cristiana – a crear tot un moviment de poesia lírica culta enuna de les llengües neollatines.
A finals del segle XIII i principis del XIV apareixen les “Quatre grans cròniques”, que tenen, a més d’una importància historiogràfica, un notable interès lingüístic i literari ja que constitueixen autèntiques peces narratives de gran valor creatiu.
Els objectius de les cròniques eren deixar constància d’uns fets que havien de servir d’exemple a prínceps igovernants, justificar la política reial (sobretot d’aquells fets que havien estat mal vistos pels nobles o el propi poble), satisfer la vanitat de la casa regnant, enaltint el monarca i la seua dinastia i fomentar l’esperit nacional.

Objectius didàctics
* Reconéixer els trets de l'Europa medieval, del feudalisme i dels canvis dels segles XIII i XIV.
* Identificar els trets de lapoesia trobadoresca i l'amor Cortés i classificar-ne els subgèneres.
* Interessar-se pels nostres trobadors i la seua obra.
* Reconéixer els canvis que van causar l'evolució de la lírica trobadoresca.
* Valorar la importància de la poesia trobadoresca en el naixement de la lírica culta.
* Aplicar el mètode de radiografia d'un poema.
* Comprendre i valorar laimportància de l'afecte i el respecte mutu en una relació entre persones de diferent sexe.
* Expressar-se amb correcció oralment i per escrit.
* Identificar les característiques de les cròniques.
* Reconéixer les diferències existents entre les quatre cròniques.
 

Continguts
Conceptes
* Lírica dels segles XII, XIII i XIV: lírica trobadoresca i lírica de tradiciótrobadoresca.
* Les quatre grans cròniques.

Procediments
* Reconeixement de les característiques del feudalisme i anàlisi dels segles XIII i XIV des del punt de vista social i econòmic.
* Anàlisi de l’evolució del llatí vulgar i de l’estat de la llengua des del segle XIII fins al final del segle XV.
* Anàlisi de la relació entre la poesia dels trobadors i la societatfeudal occitana.
* Reconeixement de les característiques de l'amor Cortés i de la poesia trobadoresca i classificació dels seus subgèneres.
* Estudi dels nostres principals trobadors.
* Reconeixement de les característiques generals i individuals de les quatre grans cròniques.

2. Context Històric, polític i cultural.
Situació general de la península IbéricaHistòria
Les primeres manifestacions de literatura de les llengües romàniques van tindre lloc en l’Edat Mitjana.
En l’Edat Mitjana es desenrotllament en l’Europa occidental des de la caiguda de l’imperi romà (segle V) fins al Renaixement (segle XVI a Espanya), amb l’ocupació turca.
L’Edat mitjana comprén alguns esdeveniments històrics:
* Invasió germànica sobre el segle V, després de la caiguda del’imperi romà. Hispania passa a ser un regne visigot.
* En el 711 les tropes islàmiques van entrar en la península i quasi la dominen per complet.
* Els musulmans, que arriben pel nord d’África, van formar el que es va denominar Al-Andalus, durant el VIII. Va mantindre la seua hegemonia fins al segle XIII, en que es va començar a fragmentar en regnes.
* Iniciació de la reconquista pelspobles del nord cristians segle XIII. Fins que en 1492 els Reis Catòlics prenen Granada.
És a dir en la península es van produir convivència i enfrontament de cristians, musulmans i jueus. Conviuen religions, llengües i cultures que es reflecteixen en la literatura d’esta època.
Cultura
En l’edat mitjana la cultura i la literatura…
* En mans dels clergues que eren els que sabien...
Leer documento completo

Regístrate para leer el documento completo.

Estos documentos también te pueden resultar útiles

  • Les quatre grans croniques
  • Les quatre grans croniques
  • Pr Les Quatre Grans Cròniques
  • Les quatre grans croniques
  • poesia trobadoresca i més
  • Le Quatre Grans Cròniques
  • Les quatre grans cròniques
  • Poesia trobadoresca i ramon llull

Conviértase en miembro formal de Buenas Tareas

INSCRÍBETE - ES GRATIS