La primera guerra mundial

Solo disponible en BuenasTareas
  • Páginas : 9 (2133 palabras )
  • Descarga(s) : 0
  • Publicado : 21 de diciembre de 2011
Leer documento completo
Vista previa del texto
Primera guerra mundial
Ferran Rubí
Jordi Pomes
Grans temes de a història
Idees principals:
• ‐La Primera guerra mundial fou la primera guerra de caràcter mundial,
simultània i d’un desenvolupament bèl∙lic mai vist fins a llavors.
• ‐Fou la primera guerra on es dur a la pràctica l’anomenada, “Guerra total”.
• ‐La Gran guerra fou el xoc entre dos sistemes polítics, la democràciarepresentativa en vers les monarquies totalitàries o imperialistes.
• ‐Fou el primer conflicte que crea paral∙lelament un moviment pacifista.
• ‐Fou una guerra que revolucionà les tecnologies comunicatives, de transport,
armamentístiques i posar a prova les tècniques de producció a gran escala de
l’època.
Resum del tema:
La Primera Guerra Mundial va ser el primer conflicte bèl∙lic que va avarca tot almapa
terraqüi, es va dur a terme des del 28 de juny del 1914 amb l’assassinat a Bòsnia del
príncep hereu de la corona Austríaca Francesc Ferran i acabar al 1918 amb l’armistici
Alemany. Va tenir l’inici i el final a Europa i va enfrontar a totes les grans potències
internacionals del moment. Va enfrontar, també, dos models polítics, el totalitarisme i
la democràcia. Els pocs imperistotalitaris que es van mantenir es van unir en la Triple
Aliança, la formaven Alemanya, Itàlia, Austrohungria, i posteriorment, l’imperi otomà.
La triple entesa estava formada per la Gran Bretanya, França i Rússia , que deixar la
guerra després de patir la revolució russa liderada per Lenin, i posteriorment, es va
incorpora, militarment, els Estats Units. Aquest conflicte obrir la porta a l’eratecnològica, es a dir, la tecnologia bèl∙lica sofrir una renovació completament diferent
als anteriors conflictes. L’armament creat avanç del conflicte, i el de després va ser
totalment diferent. Les tècniques de combat també van canviar, i en aquest conflicte
es van crear per primer cop els bombardejos civils, i la guerra total, que suposar
l’eliminació de l’Europa coneguda fins al moment.Aquesta guerra la van perdre tots els seus creadors.
Ensenyança històrica:
• Amb l’acabament de la Gran Guerra, els països guanyadors establiren uns
diferents tractats o pactes assegurant‐se la no repetició del conflicte. Aquesta
acció molt repressora, tant econòmicament com emocionalment, en vers els
països vençuts, a la llarga va reaccionar en el desenvolupament de la segona
Guerra Mundial.L’ensenyança històrica ens demostra, que la llei de l’accióreacció
és molt perillosa, i que no es pot sotmetre a un país a l' humiliació
continua, ja que, la seva reacció serà incontrolable.
• La segona ensenyança més important per a mi, i que serà transcendental per a
la segona Guerra Mundial recau en el perill del patriotisme, arma de doble fil, ja
que, el patriotisme pot repercutir moltfavorablement per a la població d’una
nació, però, posa en perill l’equilibri amb les altres nacions.
Cronologia bàsica:
• 1911: Moviment militar marítim Alemany.
• 28 de juliol del 1914: Assassinat de l’arxiduc Fransesc Ferran d'Àustria.
• 6 de setembre del 1914: Batalla del Marne.
• 3 d’agost del 1915 : Alemanya usa el Pla Schlieffen.
• 2 d’abril del 1917 entrada dels Estats Units al conflicte.• Octubre del 1917 Revolució rusa.
• 15 de desembre del 1917 tractat de Brest‐Litovsk.
• 11 de novembre del 1918Alemanya signa l’armistici.
• 4 de juny del 1920 tractat de Triannon.
‐ 29 de juny del 1920 tractat de Versalles
Biografia del personatge principal
Kàiser, Guillem II d’Alemanya, va néixer el
27 de gener del 1859 a Berlín, fill de Frederic
III i la reina Victoria. Va ser l’últimemperador
alemany ( Kàiser) i l’últim rei de Prussia. Va
governar entre el 1888 i el 1918, expulsat de
tron per una revolució democràtica. Guillem
va pujar al tron molt jove, tant jove com
inexpert i immadur. Aquesta falta de
coneixements el va conduir a entrar en
conflicte amb Otto von Bismarck, canceller
de Frederic III. La política exterior alemanya
es veia afectada per aquesta...
tracking img