La publicitat subliminal

Solo disponible en BuenasTareas
  • Páginas : 17 (4005 palabras )
  • Descarga(s) : 0
  • Publicado : 9 de noviembre de 2011
Leer documento completo
Vista previa del texto
LA PUBLICITAT SUBLIMINAL

1.1 Història

La publicitat subliminal va néixer el 1956 a New Jersey, per James Vicary que va estimular l'inconscient del consumidor intercalant en una pel•lícula titulada ”Pícnic”, mitjançant parpellejos que no es podien captar a simple vista però si el subconscient de dos fotogrames cada cinc segons, en aquests textos s’hi llegia les següents frases: ”beucocacola” i “tens gana? menja crispetes”. Els fotogrames van ser imperceptibles per al públic però la venda de refrescs va augmentar un 18% i la de les crispetes un 58% eren números que semblaven demostrar que l’inconscient havia captat la imatge. Estudis posteriors semblen demostrar que aquests resultats no eren del tot reals, diuen que van incrementar les vendes perquè venia acompanyada de publicitataddicional de tipus convencional sobre aquests productes, apart d'una pujada de la temperatura de la calefacció del local. No obstant això, estudis posteriors, com els realitzats per la Unitat de Psicologia Bàsica de la Universitat Autònoma de Barcelona, mostren que aquest tipus d'estímuls tenen un cert grau d’ influència en la conducta, encara que mai s'han aconseguit efectes tan determinants.1.2 Concepte:

La publicitat subliminal es defineix com: la publicitat que presenta a un producte o servei de manera tan breu que no és conscientment percebuda i porta a consumir-ho o incitar a algo sense saber les raons autèntiques. El que es busca és una manipulació del subconscient.
La ment humana es divideix en dos nivells: consciència i subconsciència, la consciència és capaçd'analitzar criticar acceptar o rebutjar les propostes que rep des de fora, d'altra banda la subconsciència està constituïda per desitjos sentiments i impulsos fora de la nostra percepció conscient. Aquest tipus de publicitat el que busca és arribar a aquest subconscient per arribar normalment als estímuls referents al sexe i a la mort per l'impacte emocional que provoquen. En altres ocasions també esbusca que hi hagi una sensació de plaer amb la marca o el producte que s’està patrocinant, però si aquest estímul s'aprecia deixaria de ser subliminal. També s’utilitzen estímuls que no fan referència ni a la mort ni a lo sexual però que responen als interessos del receptor amb finalitats comercials.
1.3 Característiques

 La publicitat subliminal necessita un patrocinador, es a dir, algúinteressat en informar, recordar o persuadir a un públic objectiu, sobre els seus productes, serveis, idees... Per això la publicitat es basa en una comunicació amb una finalitat.
 La publicitat subliminal té un cost, el qual varia depenent del tipus de mitja de comunicació utilitzat.
 La publicitat subliminal té un públic objectiu. Tot i ser una eina de comunicació massiva, va adreçat cap a unsector concret, una regió geogràfica, un sector demogràfic, un sector socioeconòmic...
Els objectius de la publicitat subliminal són: informar, recordar
2. Formats de publicitaris que poden intervenir en els misatges subliminals

Quan s’ha decidit que dir del producte, el següent que cal fer és vigilar com es diu, es a dir, la manera d’expressar el missatge.
El missatge ha d’aconseguir cridarl’atenció del receptor, ha de ser comprensible, no donar lloc a dubtes, contribuir al posicionament de la marca i aconseguir que el públic realitzi l’acció desitjada. Els principals conceptes que permeten expressar el concepte creatiu, són:
 Narrativa: presenta un relat en el que el producte té el paper protagonista.
 Escenes de la vida real: podem veure com es desenvolupa un moment concret de lavida de les persones. Són escenes quotidianes en que el producte esta present.
 Bust parlant: Una persona que parla del producte.
 Testimonial: recull l’experiència d’un consumidor o d’una persona que coneix bé el producte.
 Noticia: el missatge adopta l’experiència d’informació periodística. Per exemple una entrevista,un telediari, un article.
 Presencia del producte: el producte...
tracking img