La realitat

Solo disponible en BuenasTareas
  • Páginas : 10 (2499 palabras )
  • Descarga(s) : 0
  • Publicado : 22 de agosto de 2012
Leer documento completo
Vista previa del texto
hi ha entre veritat i realitat?

En general afirmem la veritat del coneixement quan aquesta capta correctament alguna dimensió de la realitat. Atès que la veritat del coneixement suposa que el que es pensa o diu es correspon amb la realitat, el problema de la veritat ens du al problema de la realitat.

Quines són les tesis fonamental d’idealistes, materialistes i dualistes? Pàg 66:

- Lesrespostes idealistes: argumenten que la realitat és “idea”, amb la qual cosa la qüestió fonamental passa a ser què s’entén exactament per idea.

- Les respostes dualistes: divideixen el real en dos àmbits diferents, tant en la seva essència (en el que són) com en les seves característiques.

- La resposta materialista: redueix el real a matèria amb diversos nivells d’organització, i és elsupòsit metafísic en què es recolza el coneixement científic.

2.1 L’idealisme subjectivista de Berkeley Pàg 67
Quina és la tesi de Berkeley?

Per Berkeley, el món material no té realitat extramental, sinó psíquica: simple contingut de la consciència. La tesi bàsica de l’idealisme és que la realitat és “idea”.

Què és idea segons Berkeley?

És tot contingut del meu pensament del qual sócconscient (sensacions, sentiments, volicions...)

Què és la matèria per a Berkeley?

Per a Berkeley la matèria és un conjunt d’impressions subjectives que només existeixen en el meu pensament: el món material només existeix a la meva ment, és una idea subjectiva.

Quin argument dóna Berkeley per a concloure que el món material només existeix a la meva ment?

- La matèria és una cosa dotada dequalitats secundàries (color, gust...). Aquestes qualitats no existeixen fora dels meus sentits, cosa que es reflecteix en el fet que canvien d’una persona a una altra. Per tant, són impressions subjectives.

- La matèria és una cosa dotada de qualitats primàries (extensió, figura i quantitat). Però aquestes qualitats no existeixen fora dels meus sentits, són subjectives, canvien d’una persona auna altra.

Conclusió: el món material és una idea subjectiva

2.2 L’idealisme transcendental de Kant pàg 68
Què és per a Kant el concepte d’idea? Com es forma en el meu pensament?

Per Kant les idees són la forma en què el pensament humà organitza la informació que, a través dels sentits, tenim de les coses que existeixen realment fora del pensament (o consciencia)

Per Kant elconeixement es compon de tres nivells diferents i successius. El primer és la sensibilitat, que s'encarrega d'ordenar en l'espai i en el temps les impressions que té cada subjecte. En segon lloc trobem l'enteniment, la funció és organitzar aquestes impressions a partir de certes categories que ens permeten constituir judicis. Finalment, en el nivell de raó, el subjecte agafa aquests judicis i tractade relacionar-los amb la realitat per buscar principis més generals.

Què és el fenomen?

Els fenòmens constitueixen l'objecte del nostre coneixement, no són les coses en si mateixes sinó només tal com a nosaltres se'ns presenten, les coses ja sotmeses a l'estructura de les nostres facultats cognoscitives: al temps i l'espai com a formes a priori de la sensibilitat i a les categories del'enteniment. Fenòmens psíquics (existeixen en el nostre pensament) o físisc (existeixen en el cosmos).

Què és el noümen?

Les coses en si mateixes, fora de la seva relació amb la nostra manera d'intuir o percebre-, no són objecte dels nostres sentits, ni per tant del nostre coneixement.

Què són i quines són les “formes a priori”?

Estructures aprióriques dependents de la Sensibilitatimposades pel subjecte a tot allò que pugui ser experimentat. Són:

-Espai i temps: sensibilitat externa
-Temps: sensibilitat interna

2.3 L’idealisme absolut de Hegel
Què és per a Hegel el concepte d’idea?

La realitat és la realització de les idees, i les idees, són el que prediquem, la raó

Quins arguments dóna per considerar que tot el real és racional?

- Conèixer una realitat...
tracking img