La regulació de la temperatura corporal

Solo disponible en BuenasTareas
  • Páginas : 7 (1521 palabras )
  • Descarga(s) : 0
  • Publicado : 1 de enero de 2012
Leer documento completo
Vista previa del texto
La regulació de la temperatura corporal: la funció de l’hipotàlem.

Índex:

• Resum i valoració de la lectura: pàg. 3 a pàg. 4

• Conceptes: pàg. 5

• La regulació de la temperatura corporal: la funció de l’hipotàlem: pàg. 6 a pàg. 7

• Bibliografia: pàg. 8

Resum i valoració de la lectura:

L’obesitat ha esdevingut una de les noves malalties del segle XXI, laqual afecta a 250 milions de persones a tot el món. Aquesta malaltia comporta alguns problemes com: Problemes cardíacs, hipertensió, disfunció en el ventricle esquerra del cor, concentració de lípids en sang, lesions renals, etc... Tot degut a una dieta poc equilibrada amb excés de calories. També pot vindre donada per factors hormonals o genètics (més difícils de tractar).
Per tal de perdre pesmoltes persones es centren en dietes mol hipocalóriques (deixen d’ingerir aliment). Aquesta opció l’únic que fa és una pèrdua de pes momentània; però el pes es recupera de seguida. També es recorre a tècniques quirúrgiques com la liposucció. Per últim tenim les persones que exerceixen exercici físic per aconseguir una gran pèrdua de suor.

L’aigua corporal (60% en un home jove, 50% en una dona) ésnecessària per viure. Aquesta transporta nutrients, gasos i productes de desfet, regulació de temperatura, lubricant entre les cèl·lules, etc... Un organisme mal hidratat no pot suportar un augment de temperatura (que són els que apareixen amb la realització d’exercici físic).
Una deshidratació pot provocar un cop de calor que podria suposar la mort.

Com deia abans amb la realització del’exercici físic augmenta la temperatura corporal. El calor de les parts profundes del cos es transporta per la sang fins la pell mitjançant diferents mecanismes:

- Radiació: Es produeix mitjançant ones de calor electromagnètiques. Seria semblant a com els rajos del sol escalfen la terra.

- Conducció: Transferència directa de calor mitjançant líquids, sòlids o gasos.

- Convecció:Transferència de calor d’un lloc a un altre per el moviment d’un gas o d’un líquid.

- Evaporació de suor: Quan la suor s’evapora de la pell així refrescant el nostre cos. La quantitat de suor total evaporada en la pell depèn de: la superfície exposada al medi ambient, la temperatura i humitat i les corrents d’aire al voltant del cos.

Si la humitat de l’ambient és elevada, l’evaporació ja noés un mitja efectiu per baixar la calor corporal justament tot el contrari. L’humitat de l’aire és el factor més important que determina l’efectivitat de la pèrdua de calor per evaporació.

Per perdre pes la combinació d’una dieta i l’exercici físic es la millor solució. Però abans de realitzar exercici s’han de tenir en compte alguns aspectes com una bona hidratació sobretot de manera regularmentre dura l’exercici ja que amb l’evaporació de suor es perden quantitats d’aigua i aquesta és elemental per tindre un bon rendiment i/o controlar la temperatura corporal.
La roba utilitzada per aquest exercici físic ha de ser l’adequada i es recomana: Vestimenta que deixi transpirar la suor, de colors clars i ample. Quan aquesta esta mullada se n’ha de despendre.
És una lectura que hetrobat molt interessant ja que t’adverteix de les males conseqüències de moltes males creences que podríem dir que estan bastant arrelades en el pensament de molta gent.
Com fer exercici saludablement és una cosa molt important ja que molta gent desconeix com ho a de fer i s’embarca erròniament en la seva realització. Ja sigui per perdre pes com per mantenir un bon estat físic.
Realment he aprèsaspectes que desconeixia com la roba que s’ha de dur o com s’ha de portar un control en l’hidratació del cos durant l’exercici.

Conceptes:

Metabolisme: El metabolisme es basa en el seguit de de reaccions químiques que es produeixen a l’interior de les cèl·lules, per mantenir-se amb vida, això permet créixer, adaptar-te al medi on vius. El metabolisme de cada persona és diferent i...
tracking img