La riquesa de les nacions

Solo disponible en BuenasTareas
  • Páginas : 4 (866 palabras )
  • Descarga(s) : 0
  • Publicado : 19 de diciembre de 2011
Leer documento completo
Vista previa del texto
La riquesa de les nacions (títol abreujat pel qual és coneguda l'obra esmentada) de Smith representa el primer intent en la història del pensament econòmic per diferenciar l'estudi de l'economiapolítica del de la ciència política, l'ètica i la jurisprudència. En aquest llibre Smith fa una anàlisi dels processos de creació i distribució de la riquesa i demostra que la font fonamental de tots elsingressos, i la manera com es distribueix la riquesa, consisteixen en la diferenciació entre la renda, els salaris i els beneficis o guanys.

La tesi central de La riquesa de les nacions és que lamillor forma d'emprar el capital en la producció i distribució de la riquesa és aquella en la qual no intervé el govern, és a dir, en condicions de laissez-faire i de lliure canvi. Segons Smith, laproducció i l'intercanvi de béns augmenta, i per tant també s'eleva el nivell de vida de la població, si l'empresari privat, tant industrial com comercial, pot actuar en llibertat mitjançant unaregulació i un control governamental mínims. Per defensar aquest concepte d'un govern no intervencionista Smith va establir el principi de la 'mà invisible': tots els individus, en buscar satisfer elsseus propis interessos són conduïts per una `mà invisible 'per assolir el millor objectiu social possible. Per això, qualsevol interferència en la competència entre els individus per part del governserà perjudicial.

Encara que aquest plantejament ha estat revisat pels economistes al llarg de la història, gran part de la riquesa de les nacions, d'una manera particular pel que fa a la font de lariquesa i els determinants del capital, segueix sent la base l'estudi teòric en el camp de l'economia política. La riquesa de les nacions també constitueix una guia per al disseny de la políticaeconòmica d'un govern.

El pensament de Smith reprèn diversos principis afavorits per la Il · lustració Escocesa: l'estudi de la naturalesa humana és un aspecte primordial, indispensable, el mètode...
tracking img