La romanització

Solo disponible en BuenasTareas
  • Páginas : 2 (369 palabras )
  • Descarga(s) : 0
  • Publicado : 20 de febrero de 2011
Leer documento completo
Vista previa del texto
La romanització

Què és?

És el procés mitjançant el qual la cultura romana es va implementar sobre les cultures no romanes durant el període romà. Això va comportar la desaparició de la cultura.Durant el llarg dels anys la romanització es va anar ampliant, no va ser un procés implantat ni cosa d’un temps, va ser el resultat de la llarga expansió de l’Imperi per els diferents territoris.Les creences, lleis, i idioma romà (el llatí) es van anar expandint a mesura que el poder de l’Imperi es feia tangent als llocs conquerits per Roma.

La península va canviar totalment. En aquestesquema, extret d’ Internet, es pot veure clarament com la Romanització va canviar la cultura ibèrica.

|LA ROMANITZACIÓ A LA PENÍNSULA IBÈRICA|
|[pic] |Abans de l'arribada dels romans |Hispània romanitzada |
|Activitats econòmiques |Es treballava alsector primari: |Desenvolupament del sector secundari ( artesania ) i|
| |agricultura i ramaderia. Mineria al |terciari ( comerç ) |
||sud i a l'est peninsulars. | |
|Organització Social |Amb prou feines hi havia ciutats. |Es creen moltesciutats. La societat es divideix en |
| |Vivien en poblats dalt de turons. |lliures i esclaus. |
| |Quasi noexistien esclaus. | |
|Organització política |Organizats en tribus independents. |Es passa a formar part d'un Estat, amb unemperador,|
| |Cadascuna amb el seu cap i lleis |governadors provincials i cúries locals. Una llei |
| |pròpies. |comú...
tracking img