La sangre ( anatomia)

Solo disponible en BuenasTareas
  • Páginas : 2 (367 palabras )
  • Descarga(s) : 4
  • Publicado : 6 de marzo de 2010
Leer documento completo
Vista previa del texto
La sang

~Documental~

El cos humà conté uns 5 litres de sang per tot el cos, a uns 37ºC. Aquesta fotografia s’ha fet un centrifugat a la sang.

La sang està composta per:

- Un líquidanomenat plasma/sèrum d’un color groguenc. En aquesta part es fan la majoria de les proves. S’anomena sobrenedant. Composta d’un 90% d’aigua i sals minerals i proteïnes, glucosa. En el plasma hi ha elsproductes dels desfets de l’activitat cel·lular. D’aquí es treuen la majoria de les proves sanguínies.

- Sang vermella

Un dels elements més important són els glòbuls blancs. També s’anomenenemeties i leucòcits.

- No tenen nucli

- Hi ha cèl·lules que viuen unes hores i altres anys

- No poden reproduir-se

- El nombre de leucòcits es variable segons les persones idepèn del moment.

- Hi ha de diferent tipus

- Nº (5000-10000)/mm3

- Tipus de leucosis:

o Eosinòfil →glòbul blanc . És biovular

o Basòfil →polilobulat

o Neutròfilo Limfòcit →nucli molt gran

o Monòcit → cèl·lules

Mono nucleades (1nucli)

- Els (3 primers) tenen una etapa juvenil que s’anomena banda. Com + gran + embutifats està el nucli.

- Són elàstics i deformables per poder passar per els capil·lars, duren aprox. 4mesos.

- Contenen hemoglobina que transporta oxigen i el pulmó l’agafa quan passa.

- Tenen la missió de destruir les bactèries que entren la cos. Una de les formes és fagocitant.Altre element molt important en la sang són les plaquetes o també anomenades trombòcits. Que provenen d’una fragmentació d’una cèl·lula més gran de la medul·la òssia.

- Nº 300000/mm3

- Encas d’hemorràgia les plaquetes juguen un paper molt important

- Quan et fas mal y es trenca un vas, les plaquetes fan un tronc per què deixi de passar sang.

Un altre element important en la...
tracking img