La segona republica

Solo disponible en BuenasTareas
  • Páginas : 2 (403 palabras )
  • Descarga(s) : 0
  • Publicado : 2 de mayo de 2011
Leer documento completo
Vista previa del texto
Tema 6 segona república
La dictadura de la república
Després de la dimissió de Primo de Rivera, el rei Alfons XIII va encarregar la formació
de un nou govern Dámaso Berenguer. Però tornar alrègim q hi havia abans de la de la
dictadura va ser imposible per tres raons:
1. Els partits dinàstics van ser desprestigiats
2. La figura del rei la van identificar amb la del dictador i el feiaresponsable de la
situación.
3. Les forces dinàstiques van crear el Pacte de Sant Sebastià.
En aquest pacte hi figuraven republicans d’arreu de l’Estat, republicans catalans
procedents dediferents nacions del catalanisme polític i gallecs, juntament amb
monàrquics ques es van ajuntar a última hora a la causa republicana.
Els signants del pacte van acordar la supressió de la monarquia,la proclamació de la
República i la cració d’un govern provisional.
El 14 de febrero, Berenguer va dimitir i va ser nomenat president del govern l’almirall
Juan bautista Aznar, qui va convocareleccions municipals.
Aquestes elecciones les va gunayar las candidatures republicanes i e 14 d’abril es va
formar un govern provisional de la República presedit per Zamora.
El context: lademografía, l’economia i la mentalitat
El período republicà español s’emmarca en un context mundial de crisi que va afectar
la demografía, l’economia i la mentalitat, caracteritzada per un descrèditprogressiu i
radical de la idea de llibertat.
La demografía
Es caracteritza per la caiguda tant de la mortalitat como de la natalitat, el procés de
concentració urbana, i pel q fa a la poblaciónactiva, el secto agrari continuaba sent
molt important econòmicament.
L’economia i la societat
A la década de 1930 va ser una época de crisi económica, como a conseqüència
d’això l’economiaespañola va patir les conseqüències d’un descens de les
exportacions, bàsicament de produtctes agrícolas i minerals, i de la reducció de les
inversions de capital estranger. Aquesta crisi també...