La tecnica de la escucha activa

Solo disponible en BuenasTareas
  • Páginas : 6 (1467 palabras )
  • Descarga(s) : 0
  • Publicado : 8 de noviembre de 2011
Leer documento completo
Vista previa del texto
L’ESCOLTA ACTIVA

1.- SIGNIFICAT DE L'ESCOLTA ACTIVA

• Escoltar implica observar. Usar la mirada per a "escoltar": pot comunicar
acollida, interès, embolicar a l’altre, inspirar serenitat o ferir violentament amb
ulls de judici, amenaça, sospita, humiliació...
• Escoltar significa atendre, interessar-se per l’altre, estar disponible per a
l’altre, acceptant-lo com és, distint.
•Escoltar significa centrar-se en l’altre pacientment. És ell qui comunica. A
més d’ "atendre", "posar-se en disposició de", és necessari "acompanyar", és a
dir, seguir amb familiaritat tractant de conèixer i comprendre cada vegada
millor, ajudant a parlar, comunicant confiança, deixant-li "pas lliure" mentre
s’expressa.
• Escoltar suposa un cert "buit de si", de les coses pròpies i dels prejudicis(acceptant-los es neutralitza la seva força negativa). Escoltar és "allotjar" sense
condicions i sense cobrar el preu d’ "estar d’acord" o "sotmetre’s" al propi criteri
o a les pròpies pautes entorn de la situació que s’exposa.
L’escolta no és percebuda per qui comunica si no hi ha resposta comprensiva,
reflexiva, que neixi del ressò del missatge global percebut.

2.- OBSTACLES PER AL’ESCOLTA ACTIVA

Escoltar activament no és fàcil. Existeixen nombrosos impediments que dificulten
l’exercici d’una escolta activa. La resistència a l’escolta, en el fons, és una forma
confusa de saber els perills que es presenten si ens varem obrir de debò, perquè la
veritable escolta resideix més en el cor de l’home que en les circumstàncies.

• Pròpies de l’entorn: Soroll, distraccions, etc
•Pròpies de l’estat físic: Cansament, etc
• Pròpies de l’àrea emocional: Els propis sentiments com l’ansietat, l’
agressivitat, el temor, etc.
• Pròpies de l’àrea cognitiva o mental: Prejudicis morals, culturals,
primeres impressions.

Escoltar és un procés psicològic que, partint de l’audició, implica altres variables del subjecte: atenció, interès, motivació, etc. És un procés molt més complexque la simple passivitat que associem al "deixar de parlar”

L’ Escolta activa és aquella que no només posa l’ orella, sinó que fa saber a l’altre que és escoltat, que se l’entén.

Existeixen nombrosos obstacles més concrets a l’escolta:

• L’obstacle de l’ansietat, que té lloc sempre que l’oient està preocupat per
si mateix, per com és rebut i per com ha de respondre.
• L’obstacle de lasuperficialitat, manifestat sobretot en la dificultat a parar
atenció als sentiments dels altres. Es tendeix a generalitzar o a fugir dels
temes més compromesos a nivell emotiu. No es personalitza la conversa.
• La tendència a jutjar, a imposar immediatament les pròpies idees i dir el
que és just i el que no ho és. És propi de qui dirigeix la seva mirada
immediatament a normes o esquemespersonals, a les seves idees
religioses, polítiques, ètiques, etc.,
• La impaciència, la impulsivitat que duu a alguns a no permetre que l’altre
s’expressi, acabi al seu ritme les seves frases.
• L’obstacle de la passivitat, experimentat per aquells que tendeixen a
donar sempre la raó al malalt pel fet de ser-ho i mancats per tant d’una
capacitat d’intervenció activa i confrontadora en el momentoportú.
• La tendència a predicar, a proposar de seguida petits "sermons" que
haurien de donar raó del que l’altre està experimentant, segons el propi
criteri.

3.- PER QUÈ ÉS IMPORTANT ESCOLTAR ACTIVAMENT

♣ Si sabem escoltar, els altres sentiran la confiança necessària per a ser
sincers amb nosaltres.
♣ La persona que ens parla se sent valorada.
♣ Escoltar té efectes tranquil·lizantsi facilita que s’eliminin tensions.
♣ Afavoreix una relació positiva amb el nostre interlocutor.
♣ Permet arribar al fons dels problemes.
♣ Generem respecte cap a nosaltres en qui ens parla.

4.- ESCOLTAR ACTIVAMENT SUPOSA

♣ Ser conscient de l’altre.
♣ Mantenir una posició corporal oberta al diàleg, fent veure amb gestos, que
ens interessa el que ens diuen
♣ Mantenir el contacte...
tracking img