Laola

Solo disponible en BuenasTareas
  • Páginas : 13 (3003 palabras )
  • Descarga(s) : 0
  • Publicado : 18 de febrero de 2011
Leer documento completo
Vista previa del texto
prova grau mitjà

Nom 1r cognom 2n cognom NIF/NIE Localitat de la prova

Junta Qualificadora de
Coneixements de Valencià

Instruccions
El quadern d’examen i la plantilla de respostes, amb les seues dades identificadores, així com el DNI o un altre document d’identificació, han d’estar visibles durant tota la prova. En este quadern d’examen es presenten: • Els enunciats de totes lesqüestions relatives a les àrees de comprensió i d’estructures lingüístiques. • Els textos corresponents a l’àrea de comprensió lectora. • L’espai per a esborrany de l’àrea d’expressió escrita. L’escrit definitiu serà el de la plantilla de correcció.

TRASLLAT DE RESPOSTES A LA PLANTILLA RECORDE: totes les respostes s’han de traslladar a la plantilla.
En la plantilla de respostes escriga amb bolígrafblau o negre, i no use corrector líquid o d’un altre tipus. La seua plantilla de respostes està personalitzada. Com que només n’hi ha una, és molt important que no cometa errors quan trasllade les respostes a la plantilla. Assegure’s que el número de pregunta correspon a la del quadern d’examen. Indique la resposta correcta marcant una X dins de la casella corresponent. • Les preguntes podendeixar-se en blanc o amb una única opció marcada.

• Si hi ha més d’una opció marcada, la resposta es considerarà errònia.

• Si s’equivoca i vol anul·lar una resposta ja marcada, ratlle completament la casella equivocada i marque amb una x la nova resposta.

• Si s’equivoca i vol recuperar una resposta que ja havia anul·lat, faça un cercle al voltant de la casella.

Àrea de comprensió
Llijael text següent i marque la resposta més adequada per a cada enunciat.

L’expulsió dels moriscos
El 4 d’abril de 1609, el Consell d’Estat va proposar formalment la deportació completa dels moriscos, els descendents dels musulmans que durant el segle XVI havien sigut forçats a convertir-se al cristianisme. L’orde afectava tots els regnes de la península Ibèrica, començant pels moriscos del Regnede València. Este procés es culminaria sis anys més tard i va representar la pèrdua de béns, terra i pàtria d’una tercera part de la població valenciana d’aquella època. El 22 de setembre de 1609 es va publicar als carrers de València el decret d’expulsió general dels moriscos. El ban va establir la deportació al nord d’Àfrica de tota la població de moriscos, amb molt poques excepcions (que vanresultar només provisionals): sis cases de cada cent en cada lloc per tal d’auxiliar els nous pobladors, els infants menors de quatre anys amb permís dels pares, i els adults que pogueren acreditar una pràctica continuada de vida cristiana. A partir dels tres dies de la publicació del ban en cada localitat, els moriscos, sota pena de mort, no la podien abandonar fins que vingueren a buscar-los perdur-los a embarcar als ports assignats. Els deportats podrien endur-se els diners, vestits i altres béns mobles, i tenien assegurat el passatge, manteniment i bon tracte fins a desembarcar a Barbaria. Això era en teoria, perquè les poques galeres reials eren del tot insuficients, i els comissaris hagueren d’acudir a requisar, noliejar o llogar tota classe d’embarcacions comercials, grans omenudes, per a poder dur a terme el trasllat de tants milers de persones. I l’operació, per a gran part de les víctimes, es va convertir en un infern: eren insultats, agredits i sovint saquejats pel camí cap a la costa, havien de malvendre les ferramentes i objectes que no podien carregar (els ports es convertiren en fires improvisades, amb preus tan baixos com no s’havien vist mai), sovint van patir famesperant en els ports mateixos i durant la travessia, en molts casos van ser robats durant el viatge per mariners i patrons sense escrúpols i, fins i tot, llançats a la mar. La negativa a abandonar les terres i cases on havien viscut durant segles, juntament amb el rumor que les tripulacions de les galeres degollaven sistemàticament els moriscos una vegada que arribaven a alta mar, provocaren...
tracking img