Las centrals nuclears

Páginas: 10 (2402 palabras) Publicado: 5 de junio de 2011
QUÈ ÉS UNA CENTRAL NUCLEAR?
És una instal·lació on s’hi produeix electricitat a partir d’energia calorífica. El complement fonamental de la central és el reactor. Les centrals nuclears estan sempre funcionant i no depenen de factors ambientals com el vent, el sol, o les pluges. Per això produeix tanta energia. El disseny de les futures centrals nuclears són fonamentalment més simples, mésbarats, més segurs, i a part de produir electricitat han de permetre dessalar l’aigua del mar, i produir hidrogen pels cotxes que en el futur pugin funcionar amb aquest combustible.
Que es un reactor: Conté combustible a base d’Urani. En el reactor es produeix calor que genera vapor i el qual es porta a la turbina que fa moure el alternador i produeix electricitat. Desprès es distribueix a totes elsllars.
A banda de generar electricitat amb la tecnologia nuclear també ens podem beneficiar d’altres aplicacions. D’aquí la radiografia

.
LES PARTS D'UNA CENTRAL NUCLEAR
Les parts més importants d'una central nuclear son: el reactor, les turbines, l'alternador i el transformador entre d'altres.

REACTOR NUCLEAR:

Un reactor nuclear és una càmera blindada contra la radiació que té lafunció de produir energia calorífica, on es produeix una reacció nuclear controlada per l'obtenció d'energia,la producció de materials fisionables com el plutoni per armament nuclear, propulsió de vaixells o de satèl·lits artificials o per a investigació. Una central nuclear pot tenir diversos reactors. Actualment només produeixen energia de forma comercial els reactors nuclears de fissió encara queexisteixen reactors nuclears de fusió experimentals.

Les principals parts d'un reactor nuclear són els elements combustibles, les barres de control, el moderador, un refrigerant i un generador de vapor.

Elements combustibles: Es denomina combustible nuclear a tot aquell material fisionable en que tenen lloc les reaccions de fissió

Refrigerant: és un fluid que transporta la calor generadaper les reaccions nuclears del reactor al generador de vapor i la turbina. Els refrigerants poden ser líquids com l'aigua, el sodi i el potassi, o gasosos com el diòxid de carboni, l'heli, l'hidrogen i el nitrogen.

Barres de control: : Fa que la reacció en cadena es pari. Són molt bons absorbents de neutrons. Generalment s'usen en forma de barres (d'acer borat per exemple) o bé dissolt en elrefrigerant i solen estar fetes de cadmi o de bor

Moderador: Compleixen amb la funció de frenar la velocitat dels neutrons produïts per la fissió (ruptura), perquè tinguin l'oportunitat d'interactuar amb altres àtoms fisionables i mantenir la reacció. Alguns moderadors són: Aigua, aigua pesada, heli, grafit i sodi metàl·lic.

Generador de vapor: Un generador de vapor és una màquina odispositiu d'enginyeria, on l'energia química, es transforma en energia tèrmica. En aquest cas el que passa és que el combustible travessa una fissió nuclear i l'element refrigerant s'ocupa de l'absorció d'energia calorífica i del posterior transport d'aquesta cap al generador de vapor. El procés continua de la següent manera: dins del generador de vapor, el refrigerant el que fa és cedir la seva calor al'aigua, per després convertir l'aigua en vapor. Tot i que l'ús dels generadors de vapor dins de les centrals sembla comú, no sempre es va comptar amb la seva presència. A mitjans de la dècada del '50, les centrals tenien un sol generador de vapor i de característiques bastant rudimentàries. Aquest generador comptava amb tres parts definides: un sobre escalfador, un economitzador i, per descomptat,un evaporador.

Una turbina de vapor és un aparell mecànic que transforma l'energia tèrmica continguda en el vapor a pressió en energia mecànica rotatòria. Els dissenys contemporanis estan inspirats en la turbina inventada per l'enginyer anglès Charles Parsons l'any 1884.

Les turbines de vapor son màquines simples que tenen una sola part mòbil, el rotor. Per altra part, necessiten alguns...
Leer documento completo

Regístrate para leer el documento completo.

Estos documentos también te pueden resultar útiles

  • centrals nuclears
  • Centrals Nuclears
  • Tecnologia centrals nuclears
  • Centrals Nuclears
  • Centrals Nuclears De Catalunya
  • Seguretat de les centrals nuclears
  • Centrals de fusió
  • REACTORS NUCLEARS

Conviértase en miembro formal de Buenas Tareas

INSCRÍBETE - ES GRATIS