Las tic

Solo disponible en BuenasTareas
  • Páginas : 4 (783 palabras )
  • Descarga(s) : 0
  • Publicado : 18 de diciembre de 2011
Leer documento completo
Vista previa del texto
L’ALFABETITZACIÓ DIGITAL EN ELS PROCESSOS D’INCLUSIÓ SOCIAL

1. Comenta les principals característiques que defineixen la denominada societat de la informació o societat del coneixement.
Lasocietat de la informació o societat del coneixement és:

* Una possibilitat d’accedir a la informació, processar-la i així convertir-la en coneixement.
* Una manera de referir-se a la realitatque s’ha creat després de l’era industrial.
* Una forma específica d’organització social en la qual la generació, el processament i la transmissió de la informació es converteix en les fontsfonamentals de productivitat i poder, a causa de les noves condicions tecnològiques que sorgeixen en aquest període històric.
* La capacitat de treballar amb la informació que proporcionen els avençostecnològics i la generació de valor i coneixement que es deriva d’aquest treball.
Els elements que caracteritzen aquesta societat són:
* La informació, que prové dels avençostecnològics i permet treballar incrementant el valor del treball.
* Les tecnologies, que afecten a la educació de les persones, no només per l’accés als recursos docents sinó també als processosd’aprenentatge.

2. Quines noves necessitats d’alfabetització sorgeixen amb aquest nou context?

* Nous models de relacions socials i culturals en una societat en xarxa.
Les eines de comunicaciófaciliten la interacció entre les persones. Aquesta facilitat fomenta la interculturalitat.
* Noves maneres d’organitzar i concebre el treball.
La facilitat de compartir informació i poder coordinaractivitats a distància origina estructures menys jerarquitzades i més dinàmiques, també plans on l’autonomia dels treballadors, la seva capacitat de gestió i d’adaptar-se als canvis és cada vegada mésimportant. També els processos productius es veuen modificats per la introducció a les TIC.
* Noves maneres d’accedir a la educació.
Mitjançant les TIC es pot accedir a l’educació a...
tracking img