Las variables de marketing mix

Páginas: 3 (685 palabras) Publicado: 8 de mayo de 2011
LES VARIABLES DEL MÀRQUETING MIX

Les variables del màrqueting mix constitueixen els ingredients bàsics de l’acció de màrqueting per a lluitar en un mercat. Aquestes variables són conegudes com ales “4 P”, perquè totes comencen per la lletra P en anglès:

• Producte (Product): el producte o servei que es produeix
• Preu (Price): el preu fixat
• Distribució (Placement): funció dedistribució i logística que permet la disponibilitat del producte en mans el client
• Comunicació (Promotion): totes les activitats de comunicació associades amb la comercialització del producte

ProducteEl producte es el mitjà que utilitza l’empresa per a satisfer les necessitats dels consumidors i pot ser qualsevol bé, servei o idea oferida al mercat.

Generalment, el disseny de les estratègies deproductes inclouen decisions i polítiques relatives a:
• Gamma de productes: Decisions respecte al número de productes, la homogeneïtat, la complementarietat, etc.
• Diferenciació: Identificar lescaracterístiques que distingeixen el productes i que es poden convertir en avantatges competitius per a l’empresa respecte els consumidors. Els productes es poden diferenciar per qualitat, imatge,preu, serveis, etc., però el més important es que l’empresa conegui la percepció que el consumidor té del producte i quins són els atributs determinants de les seves preferències.
• Marca: Les decisionsde marca, de presentació i de envàs són bàsiques per a facilitar la identificació i diferenciació dels productes en el mercat.
• Serveis complementaris: Cada cop es més habitual que la lliuramentdels productes inclogui la instal•lació, el manteniment, les reparacions, la garantia, i fins i tot, el finançament.

Preu

El preu es l’única variable del màrqueting mix que proporciona ingressos,mentre que la resta de variables representen sempre un despesa. El preu es considerat una variable a curt termini, es pot modificar amb rapidesa i afecta a la percepció que tenen els consumidors...
Leer documento completo

Regístrate para leer el documento completo.

Estos documentos también te pueden resultar útiles

  • Marketing Mix Y Sus Variables Tácticas
  • Mix De Marketing Variable Precio
  • Marketing mix
  • Marketing mix
  • Marketing mix
  • Marketing mix
  • MARKETING MIX
  • marketing mix

Conviértase en miembro formal de Buenas Tareas

INSCRÍBETE - ES GRATIS