Laura a la ciutat dels sants

Solo disponible en BuenasTareas
  • Páginas : 2 (306 palabras )
  • Descarga(s) : 0
  • Publicado : 10 de enero de 2012
Leer documento completo
Vista previa del texto
LAURA A LA CIUTAT DELS SANTS, Miquel Llor

Sobre Comarquinal i els seus habitants

1. L’oncle Llibori Terra.
• Refés els principals trets del personatge: com ha obtingut lafortuna, les referències ideològiques, el motiu del malnom “Nas de Rei” i els principals objectius a la seva vida. Descriu com tracta i com es relaciona amb els seus fills.
• Defineix lahipocresia del personatge a través de la seva relació amb Teresa i amb Laura. En què basa el seu poder?
• Determina el sentit del seu cognom i posa’l en relació amb el topònim del “CollatNegre”. Observa quins trets converteixen el personatge en una caricatura.
• A través de l’oncle Llibori, l’autor defineix una suma d’aspectes negatius de la humanitat en general. Com laveu Miquel Llor?

2. Defineix altres aspectes del comportament humà a través de les històries secundàries descrites a Laura a la ciutat dels sants: la vídua Torroella i les sevesfilles, l’oncle Joanet, la tia Madrona i el canonge Grau.

3. Descriu la història de Beatriu, “l’avorrida”: com la veuen i la tracten a Can Terra Negra? Quins paral•lelismes té amb Laura?Defineix les seves relacions.

4. Un dels principals esdeveniments de Comarquinal són els enterraments. Resumeix les distintes converses que tenen lloc en el velatori de la tia Madrona iindica de quina manera cada conversa defineix els comportaments dels personatges.

5. A través del deambular final d’en Tomàs s’ofereixen ambients nocturns de Comarquinal. Descriu-losi posa’ls en relació amb el teatre, el lloc on Tomàs obliga a anar Laura perquè tothom la vegi.

6. L’Església té un pes important en el control dels comportaments socials i larepressió sexual. Com obtenen el poder sobre la gent? Apunta algun fet que ho demostri.

7. Anota alguns fragments en què s’afirma la superioritat masculina i argumenta en què es basa.