Lazos causales entre innovación, comercio e crecemento

Solo disponible en BuenasTareas
  • Páginas : 4 (904 palabras )
  • Descarga(s) : 0
  • Publicado : 13 de julio de 2010
Leer documento completo
Vista previa del texto
05/12/2009

MATERIA: COMERCIO COMPETITIVIDADE E INNOVACIÓN

TAREFA 1ª . COMENTARIO GRÁFICO 1: LAZOS CAUSALES ENTRE INNOVACIÓN, COMERCIO E CRECEMENTO. PAX 114, do artigo “ Los factorestecnológicos en la explicaciíon del comercio” de Miguel Carrera Troyano.

ALUMNA: Carme Casado Casado

O cadro trata de ilustrar as relacións entre innovación, comercio e crecemento e o carácteracumulativo da innovación e o desenvolvemento.

Explica detalladamente porqué un incremento da innovación acaba por se traducir nun incremento da renda. E como ese incremento da renda a súa vez setraduce en novos incrementos da innovación xerándose un ciclo de carácter incremental e polo tanto un proceso acumulativo no que parecen os círculos virtuosos e viciosos no longo prazo que estándirectamente ligados ao tipo de especialización da economía.

A innovación ten efectos directos sobre a competitividade xa que supón unha mellora nos procesos de elaboración ou nos propios produtoscomercializables. Esa mellora na competitividade ten un efecto positivo sobre as exportacións, non só cuantitativa senón tamén cualitativamente. No caso das importacións o esperable e que se reduzanas importacións de outros países dese producto agora mellorado.

Atendendo á economía real as exportación ten á súa vez un efecto positivo e directo sobre o incremento do tamaño do mercado oque fai que se incremente a productividade.

As importacións pola súa parte ten un efecto negativo sobre o crecemento da renda, polo que a redución orixinada polo incremento da competitividadeterá un efecto positivo no crecemento da renda.

A innovación tamén mellora a eficiencia no uso dos inputs productivos o que unido á mellora na productividade orixinada polo incremento dasexportacións ten un efecto positivo sobre o crecemento da renda.

O crecemento da produción ao incrementarse a produción para atender o incremento da demanda externa e interna do país ten un...
tracking img