Lena

Solo disponible en BuenasTareas
  • Páginas : 2 (361 palabras )
  • Descarga(s) : 4
  • Publicado : 7 de marzo de 2010
Leer documento completo
Vista previa del texto
DISLÀLIA
DEFINICIÓ
Trastorn en l'articulació dels fonemes per alteracions funcionals dels òrgans perifèrics del parla (llavis, llengua, vel del paladar).
Es tracta d'una incapacitat per apronunciar o formar correctament certs fonemes o grups de fonemes. La dislalia pot afectar a qualsevol consonant o vocal, però sol donar-se normalment en certs sons; en uns casos perquè requereixinmajor agilitat i precisió de moviments, com succeïx amb /la/r ; en altres ocasions perquè el punt d'articulació no és visible i es pot fer més difícil la seva imitació, com la //k , i de vegades perquèexisteixen sons, com la //s , en els quals hi ha una major tendència a deformar les posicions articulatories de la llengua.
La dislalia és una de les anomalies del llenguatge que amb més freqüènciaes presenta en els centres escolars, sobretot en l'alumnat d'infantil i de primer cicle, de primària. Així mateix dintre de les alteracions del llenguatge està entre les quals tenen un pronòstic mésfavorable. No obstant això, si no se sotmet a un tractament precoç adequat, pot portar conseqüències molt negatives, per la influència que exerceix sobre la personalitat del nen, la seva capacitatcomunicativa i la seva adaptació social, així com en el seu rendiment escolar.
Per a la denominació de les distintes dislàlies, segons el fonema afectat, s'utilitza una terminologia derivada del nomgrec del fonema que es tracti, amb la terminació tismo o cismo.
Així parlarem de:
Rotacisme: la no articulació del fonema /r/.
Zetacisme: pronunciació de // s per //z .
Seseo: pronunciació de// z per //s .
Sigmatismo: la no articulació del fonema /s/.
Jotacismo: la no articulació del fonema /x/.
Mitacisme: la no articulació del fonema /m/.
Lambdacisme: la no articulació delfonema /l/.
Numació: la no articulació del fonema /n/.
Nuñació: la no articulació del fonema /ñ/.
Kappacisme: la no articulació del fonema /k/.
Gammacisme: la no articulació del fonema...
tracking img