Lenguas

Páginas: 11 (2615 palabras) Publicado: 3 de marzo de 2011
Аудит - це вид діяльності, що полягає в зборі й оцінці фактів, що стосуються функціонування і положення організації, здійснюваний компетентним незалежною особою. Він спрямований на зниження інформаційного ризику, тобто ймовірності того, що у фінансових звітах містяться хибні і неточні відомості для їх користувачів.
Мета аудиту туристської організації - формування і вираження аудитора(аудиторської групи) про відповідність обліково-аналітичної підсистеми положенням (вимогам) нормативно-правових документів, що регулюють діяльність цієї організації.

Мета обумовлює завдання аудиту туристської організації:
• критична оцінка структури управління туристської організації;
• перевірка правильності формування облікової інформації про витрати, витрати і доходи туристської організації;
• вивченняособливостей обліку валютних операцій у туристської організації;
• всебічне дослідження стану та перспектив розвитку бухгалтерського обліку - управлінського обліку;
• перевірка організації та методики податкового обліку;
• складання аудиторського висновку;
• розробка рекомендацій щодо вдосконалення обліково-аналітичної системи.

Аудиторська перевірка туристської фірми - захід, що полягає в зборі,оцінці і аналізі аудиторських доказів, що стосуються фінансового положення туристського підприємства, і має своїм результатом висловлювання думки аудитора про правильність ведення бухгалтерського обліку і достовірності бухгалтерської звітності цього економічного суб'єкта. При виявленні аудитором фактів невиконання економічним суб'єктом вимог нормативних актів, він повинен більш ретельно вивчитиобставини, при яких були допущені порушення, а також оцінити, як вплинуть виявлені порушення на достовірність бухгалтерської звітності. Факти невиконання вимог нормативних актів повинні бути враховані аудитором при складанні аудиторського висновку.
Аудиторські перевірки можуть бути ініціативними (на вимогу власників, за рішенням керівного органу і т.д.) або обов'язковими. Відповідно до статті 7 Федеральногозакону «Про аудиторську діяльність" обов'язковий аудит це щорічна обов'язкова аудиторська перевірка ведення бухгалтерського обліку та фінансової (бухгалтерської) звітності організації або індивідуального підприємця. У туристських організаціях аудиторська перевірка в основному ініціативного характеру, тобто здійснюється на вимогу власника.
Аудиторська перевірка може бути повною, тобто охоплюєвсі розділи бухгалтерського обліку, у відповідності з певною вибіркою, і частковою, при якій перевіряються, за погодженням з керівництвом турфірми, тільки частина розділів обліку.
Для проведення аудиторської перевірки туристська організація представляє в основному наступні документи: ксерокопії свідоцтва про державну реєстрацію, свідоцтва про постановку на податковий облік та річного балансу і звітупро прибутки та збитки, надані в податкові органи за період, що перевірявся, завірені печаткою та підписами в оригіналі, статутні документи, копію наказу про призначення керівника і головного бухгалтера, ксерокопії наявних ліцензій та дозволів, відомості про розрахункові, валютних та інших рахунках у банках, відомості на керівників і бухгалтерів, які мають право першого та другого підписів,виписку з наказу, розпорядження або іншого документа про призначення аудиторської перевірки, відомості про місцезнаходження організації та її відокремлених структурних підрозділів, відомості про об'єкти нерухомості і транспортних засобах, що перебувають у власності підприємства, копія наказу про облікову політику за період, що перевірявся, головна книга, вся первинна документація по

рахунках, авансовізвіти, рахунки-фактури, книга покупок, книга продажів, договори, акти виконаних робіт.
В даний час застосовується безліч методик загального аудиту та аудиту організацій різних форм власності та галузей, хоча в галузі туризму розробок мало. Методика аудиту основних засобів і нематеріальних активів, грошових коштів, коштів у розрахунках, позикових ресурсів та ін в...
Leer documento completo

Regístrate para leer el documento completo.

Estos documentos también te pueden resultar útiles

  • Lengua
  • Lengua
  • Lengua
  • Lenguas
  • lengua
  • lengua
  • LENGUA
  • Lengua

Conviértase en miembro formal de Buenas Tareas

INSCRÍBETE - ES GRATIS