Les altres dones, dolores juliano

Solo disponible en BuenasTareas
  • Páginas : 24 (5909 palabras )
  • Descarga(s) : 0
  • Publicado : 19 de diciembre de 2011
Leer documento completo
Vista previa del texto
A/ REFERÈNCIA BIBLIOGRÀFICA:

AUTOR: Dolores Juliano
TÍTOL: Les altres dones: la construcció de l’exclusió social: els discursos que ens uneixen i ens separen.- (Quaderns de l’Institut ; 7)
EDITA: Institut Català de les Dones
DATA: Novembre, 2005
CIUTAT: Barcelona
N D’EDICIÓ: Primera
N. DE PÀG.: 85
DISSENY: Azúa + Ancochea scp
IMPRESSIÓ:Altés arts gràfiques, s.l.
TIRATGE: 5.000 exemplars
D.L..: B. 17.183-2006

B/ BREU NOTÍCIA DE LA AUTORA:

[pic]
Dolores Juliano va néixer a Necochea (Argentina) i viu a Barcelona des de 1977. Va començar la seva vida professional com a pedagoga i docent, més tard va decantar-se cap a l’antropologia social i es va especialitzar en investigació de minories ètniques i temàtica de gènere.Recentment es va jubilar com a professora de la Universitat de Barcelona. Una constant en la seva obra investigadora es l’ intent d’ explicació dels mecanismes de discriminació de gènere i culturals que es donen en las societats modernes. Entén el repte de las identitats y la educació en societats plurals no des de categories col·lectives y definicions tancades sinó com una interrelació sensefronteres excloents. Sobre aquests eixos a treballat amb prostitutes, com a integrant del grup d’investigació LICIT. També participa en projectes sobre lesbianes i sobre dones preses. Un altre línea de les seves investigacions s’ha centrat en l’antropologia de l’educació. Entre les seves numeroses obres haurien de destacar-se: Cultura Popular (1986), El joc de les astúcies. Dona i construcció demissatges socials alternatius (1992), Educació intercultural. Escola y minories ètniques (1993), Chiapas: una rebel·lió sense dogmes (1995), La causa sahrauí y las dones (1998), Les que saben... Subcultures de dones (1998), La prostitució: El mirall obscur (2002), Excloses i marginals. Una aproximació antropològica (2004), Marita y les dones al carrer (2004) y Les altres dones. La construcció de laexclusió social (2006). Ha impartit cursos sobre els seus temes de treball en nombroses universitats espanyoles y estrangeres.

En el llibre, Excloses i marginals (Feminismes, 232p), analitza el com, perquè y per a que elabora la societat les seves categories estigmatizadores. Juliano considera que las estigmatizacions socials que afecten a las dones estan lligades preferentment a la construcciódels rols de gènere y serveixen per canalitzar la desconfiança y agressivitat social cap a la sexualitat femenina.
Marita i les dones que treballen al carrer. (d’aquest llibre hi ha dos tipus, un que és juvenil i l’altre que és novel·la, tots dos de 32p).
La prostitució: El mirall obscur (Antropologia).
A part d’aquests llibres també ha fet articles per a alguns diaris. Encara es pot trobar mésinformació sobre l’autora en aquest direcció:
http://www.123people.es/s/dolores+juliano

C/ RESUM AMPLI I OBJECTIU DEL CONTINGUT, ASSENYALANT:

TEMA PRINCIPAL DEL LLIBRE:

El llibre parla del procés de desvaloració social que pateixen els col·lectius de dones que transgredeixen els rols de gènere que, tradicionalment en la cultura patriarcal se’ls atribueixen. En concret, es refereix acol·lectius com dones immigrants, lesbianes, treballadores sexuals, mares solteres, dones que no segueixen els cànons de bellesa o fins i tot a les dones grans.

FINALITAT QUE ES PROPOSEN LES AUTORES DEL LLIBRE

L’objectiu de l’autora amb aquest llibre ha sigut obrir un debat sobre les valoracions socials que es fan de les conductes suposadament correctes i les teòricament desviades. Juliano, volaconseguir un canvi real de la percepció que la societat té d’aquests sectors, i per això (ens anirà explicant al llarg del quadern) requereix una implicació profunda, mitjançant unes polítiques concretes i no actuacions merament assistencials, sinó que s’haurien de construir eines i espais per tal que aquestes dones es puguin expressar i aconseguir així que siguin subjectes de la conquesta...