Les interficies

Páginas: 29 (7120 palabras) Publicado: 12 de febrero de 2011
La Interfície |
Relació Home-màquina |
|
Aquest treball de recerca tracte sobre el que és una interfície, els tipus d’interfícies que existeixen, i les aplicacions que se’ls hi poden donar. |
Alumne: Marc Garcia Cerezo |
Tutor: Jordi Vilà |
14/12/2010 |

“La mayoría de la gente piensa que el
diseño es una chapa, es una simple
decoración. Para mí, nada es más
importante enel futuro que el diseño.
El diseño es el alma de todo lo creado
por el hombre.”
-Steve Jobs (Fundador de Apple)

Índex:
1. Introducció 4
2. La Interfície, que és? 5
2.1. Interfície com a espai. 6
2.2. Possibles funcions per a una interfície. 7
3.Tipus d’interfícies 8
3.1. L’evolució de les interfícies. 9
3.2. Passat, present i futur de les interfícies. 11
4. Estils d’interacció13
4.1. Estils de manipulació directa. 14
5.Guies de disseny derivades 15
5.1. Disciplines que intervenen en el Disseny de noves interfícies. 16
5.2. Interfície i Disseny Visual. 17
6. Aplicació de les tecnologies de les interfícies. 18
6.1. Neil Harbisson: El primer Ciborg. 18
6.2. KINECT: Tu ets el comandament. 19
6.3. Interfícies cerebrals. 20
6.4. La interfície gràfica d’apple.22
6.5. E-Beam. 23
6.6. Reactable. 24
7. Enquesta sobre les interfícies i el seu disseny. 26
7.1. Anàlisi dels resultats de l’enquesta 28
7.2. Conclusions de la enquesta 31
8. Conclusions 32
9. Bibliografia 33
10. Annexos 35
10.1. Article publicat a La Vanguardia (10/07/2010) 35
10.2. Article publicat a “The New York Times” (31/10/2010) 36
10.3. Article publicat a La Vanguardia(02/06/2009). 40

1. Introducció
El perquè d’aquest treball sobre la interfície neix del meu interès dins de la branca de les tecnologies informàtiques, concretament la branca de les tecnologies multimèdia.
Provinc d’un 1r de Batxillerat de la modalitat de Tecnologia que, enguany he canviat per la de ciències socials. Tot i així el meu interès per les tecnologies informàtiques vinculades ambl’estudi de la psicologia i essència humana no ha cessat.
De fet, la projecció dels meus estudis van encaminats cap a la carrera de multimèdia, on la tecnologia i les ciències socials conflueixen.
Així doncs, em vaig començar a preguntar qüestions del tipus: com l’home interactua amb les maquines? Cercant, vaig descobrir que el motiu d’aquesta comunicació era fruit de la tecnologia de lesinterfícies.
Aquest treball de recerca, el que pretén és que, a partir d’uns coneixements pràcticament nuls sobre les interfícies, es puguin assolir els coneixements necessaris per aprendre que són aquestes tecnologies, quins són els seus límits, com es dissenyen, quines aplicacions tenen, etc...
La metodologia emprada consisteix en la recerca d’informació, per tal d’entendre i interpretar el concepte iles aplicacions de la interfície en aquesta complexa i relativament nova relació home-màquina.
Amb tot això pretenc fer oferir una visió útil, encara que general, del que són les interfícies.
Un dels altres objectius d’aquest treball és fer un anàlisis de diferents interfícies que se’ns presenten dia a dia.
A més a més, es presenta una enquesta a 50 persónes que el que pretén és ajudar-me aobtenir una idea del que la gent sap sobre el tema que ens ocupa.

2. La Interfície, que és?
Una definició d’interfície la qual pugui ser interpretada correctament per a qualsevol persóna seria:
La interfície és qualsevol dels sistemes que utilitzem per a comunicar-nos amb una màquina.
Tot i així, la interfície la definirem com:
“Interfície: És el medi amb el que l’usuari pot comunicar-se ambuna màquina, equip, o ordinador, i que comprèn tots els punts de contacte entre l’usuari i l’equip, normalment són fàcils d’entendre i fàcils d’accionar.”
Així doncs, seguint la definició anterior, trobem diversos conceptes que a continuació explicarem i matisarem:
-Usuari: l’usuari seria la “ment pensant” que pretén realitzar una tasca.
-Equip: té la funció d’executar la tasca que...
Leer documento completo

Regístrate para leer el documento completo.

Estos documentos también te pueden resultar útiles

  • Interficies de las comunidades virtuales

Conviértase en miembro formal de Buenas Tareas

INSCRÍBETE - ES GRATIS