Les marques blanques

Solo disponible en BuenasTareas
  • Páginas : 25 (6134 palabras )
  • Descarga(s) : 0
  • Publicado : 12 de diciembre de 2011
Leer documento completo
Vista previa del texto
ESTUDI DE LES MARQUES BLANQUES

Miquel Romero Carrera Geografia Rural Universitat de Girona Curs 2010/11

1. INTRODUCCIÓ
El que he elaborat en aquest treball ha estat un estudi i una aproximació al que són les marques blanques, responent en tot moment a preguntes que en època actual ens fem com: quan s’inventen? qui els elabora? quins en son els beneficiaris? Quina qualitat tenen elsproductes? quins supermercats en disposen d’oferta?... Cal dir que les marques blanques són un fet i una realitat d’invenció recent, això fa en part que encara no s’hagi aprofundit molt en l’estudi d’aquests factors i tipus de models que apareixen en el mercat. El treball pretén mostrar com funciona el món de les marques blanques encara desconegudes per algunes persones, aclarint dubtes i expressant quèsón i mencionant una mica de la seva història.

Actualment el consum de les marques blanques està al dia a dia de la vida de les persones i també en la realitat de molts establiments agroalimentaris. A priori les marques blanques les ubiquem en el grup d’aquelles marques barates, pròpies dels establiments on anem a comprar ja sigui supermercats locals o no, les veiem en alguns casos comproductes de baixa qualitat o que no ens acaben d’agradar perquè preferim la marca “normal” o original.

Cal remarcar en tot moment el context econòmic de crisi mundial que la societat mundial està patint, és per això que ens ajudarà a entendre la constant expansió que està provocant una gran quantitat de canvis tan en el mercat espanyol com europeu de les marques blanques i comercials com també elsavantatges i inconvenients que té per a la població la venda de marques blanques. En el costat oposat de la tendència trobem les marques comercials ja que aquestes hauran d’utilitzar estratègies comercials per fer front a la gran força amb què les marques blanques estan introduint-se en el mercat. Utilitzen campanyes comercials que qüestionen la qualitat de les marques blanques per tal de justificarel preu creant una pugna constant entre la marca tradicional i els seus fidels compradors i aquelles noves marques.

2

Aquest són els punts, temes i trets del qual tractarà el treball. Pretén ser una petita aproximació a una nova estratègia comercial que ha esdevingut una tendència i un èxit comercial arrel de la crisi econòmica mundial, fent que aquest nou comerç i el seu consum sigui mésassequible i rendible econòmicament pel consumidor.

2. CONCEPTE DE MARCA
La marca és definida per l'Associació Americana de Màrqueting com “un nom, terme, símbol o disseny, o una combinació d'ells, que tracta d'identificar els béns o serveis d'un venedor o grup de venedors i diferenciar-los dels competidors.” Així mateix, la llei de Marques espanyola de 2001 la defineix com: “tot signesusceptible de representació gràfica que serveixi per distingir al mercat els productes o serveis d'una empresa dels d'unes altres. La marca permet: 1- Identificar a grups de proveïdors, empreses i productes. 2- Distingir a l'empresa i els seus productes de la competència. 3- Transmetre la promesa de proporcionar de forma consistent un conjunt específic de característiques, beneficis i serveis en cadacompra que el client realitzi".

2.1 CONCEPTE DE “MARCA BLANCA”

Una marca blanca, també anomenada marca del distribuïdor o marca genèrica, és la marca pertanyent a una cadena de distribució (generalment, híper o supermercat, però també de gran distribució especialitzada) amb la qual es venen productes de diferents fabricants. Les marques blanques s'han considerat tradicionalment una estratègiaB2C (abreviatura de Business-to-customer, «del negoci al client», en anglès). A més, els centres comercials agroalimentaris aposten de manera ferma per les marques del distribuïdor (marques blanques) amb una excel·lent relació qualitat/preu.

És un procés que actualment es troba en clar desenvolupament pel que fa als productes de marca pròpia del distribuïdor (Mercadona, Carrefour, Decathlon,...
tracking img