Leyns

Solo disponible en BuenasTareas
  • Páginas : 3 (743 palabras )
  • Descarga(s) : 0
  • Publicado : 30 de enero de 2012
Leer documento completo
Vista previa del texto
Los acuerdos de pesca marítimaentre España y Marruecos: evolución

Inicialment, en segles anteriors, el Marroc era un protectorat Espanyol, però amb el pas del temps, va aconseguir la sevaindependència i Espanya va quedar-se amb les terres del Sàhara. Més tard, el Marroc va discutir amb Espanya ja que demanava els territoris Saharauis que l’estat Espanyol posseïa en aquell moment. Així va sercom Mohamed VI va realitzar la famosa “marxa verda” on els soldats marroquins ocupaven les terres esmentades però sense l’ús d’armament.

Ara bé, sempre han existit relacions dificultoses per queel Marroc, encara avui dia, reivindica les ciutats autònomes de Ceuta i Melilla, i al començament també, el Sàhara.
Però també s’ha generat aquesta situació donat que no existeix un bon acordeconòmic.

Respecte als tractats de pesca marítima, des de sempre, el Marroc ha pressionat a Espanya per obtindre grans compensacions (Territorials, polítiques, financeres, comercials…) Actualment i com aconsequència de la contínua retallada de les possibilitats de pesca dels vaixells espanyols i a les creixents exigències pel que fa a mesures de control, descans biològic, desembarcament de lescaptures en ports marroquins, contractació a bord de mariners marroquins, etc. ha generat problemes entre els dos països.Desde llavors s'han anat renovant els convenis realitzats al llarg del temps fins al'últim que s'ha dissolt.

Retrospectivament, els tractats com: El Tractat de Marràqueix de 1767, el Tractat de Pau, Amistat, Navegació, Comerç i Pesca de Meknès de 1799, i el Tractat de Comerç de1861, concedir a Espanya el lliure exercici dels seus tradicionals drets de pesca en les aigües marroquines. Així és com Espanya va començar a mantenir relacions pesqueres amb Marruecos.Más tard, idesprés de la independència del Marroc com protectorat espanyol, va haver fimarse altre tractat donat a una nova situació, on tots dos Govier es van concedir el dret de pescar en les seves aigües...
tracking img