Ligamiento y recombinacion eucariotas

Solo disponible en BuenasTareas
  • Páginas : 4 (831 palabras )
  • Descarga(s) : 0
  • Publicado : 21 de noviembre de 2011
Leer documento completo
Vista previa del texto
Activitat: Avaluació del Bloc-2. Solució d'un problema | |
| | ||Justificar també amb quina matèria del bloc-2 de l'assignatura relacioneu aquest problema |
||
|Aquest problema està relacionat amb el lligament i recombinació en eucariotes. Perquè la transmissió dels gens a estudiar no |
|és independentsinó que es transmeten lligats perquè estan situats molt propers en el cromosoma. I per tant, no segueixen la |
|segona llei de mendel.|
|Com que hi ha tres loci diferents es pot elaborar un mapa de lligament on s’indiqui l’ordre d’aquests en el cromosoma i la |
|distància entre ells.D’aquesta manera s’entén millor el resultat (la descendència) d’aquest encreuament entre aquestes |
|mosques.|

A Drosophila melanogaster s’han localitzat 3 loci gènics que poden presentar cadascun d’ells 2 fenotips, el normal (salvatge) i la forma mutant que determinarà encada cas el color del cos ebony (e), la presència de ratlles en el tòrax stripe (s) i el color blanc dels ocels (white ocellus, wo). De l’encreuament de mosques homozigòtiques normals per mosquestriple mutants, s’obté una F1 100% mosques normals. Al fer l’encreuament proba de femelles de la F1 i fer el recompte de la descendència, d’un total de 16000 mosques s’han obtingut els següentsfenotips :
stripe-white ocellus- ebony 5980
white ocellus-ebony 642
stripe-ebony 1158
stripe-white ocellus 124
stripe 702
white ocellus 1146
ebony 132...
tracking img