Lima

Páginas: 3 (669 palabras) Publicado: 16 de mayo de 2011
Lima, huvudstad i Peru; 8 miljoner invånare (2010) i storstadsområdet (inklusive hamnstaden Callao). Lima, beläget ca 5 km innanför stillahavskusten i mellersta Peru, dominerar landets samhällslivoch är centrum för administration, näringsliv, utbildning, kultur och kommunikationer. Stadens industri består av bl.a. kemisk industri, bilindustri samt livsmedels-, textil- ochkonsumtionsvaruindustri. Merparten är lokaliserad till området mellan gamla Lima och hamnstaden Callao. Näringslivets informella sektor är betydande; bl.a. beräknas det finnas mer än 200 000 gatuförsäljare. Pan-AmericanHighway passerar Lima, som också är utgångspunkt för en av världens högst belägna järnvägslinjer (till Cerro de Pasco). Limas internationella flygplats ligger i Callao. Staden har många universitet,högskolor, museer och kulturella institutioner. San Marcos-universitetet grundades 1551 och är Sydamerikas äldsta.
Trots svåra jordbävningar (bl.a. 1746 och 1970) har den gamla staden delvis kvar sinkoloniala prägel. Den ständigt stora inflyttningen har medfört att många slumstäder (barriadas) har uppstått, vilka tillsammans med innerstadens slumområden hyser flera miljoner invånare. Överbefolkningeninnebär stora problem med vatten- och livsmedelstillförseln samt med infrastrukturen. Staden har också stora problem med luftföroreningar.
Arne Jakobsson
Lima grundades 1535 under namnet Ciudad delos Reyes av Francisco Pizarro. Staden utvecklades till ett betydande religiöst, kulturellt och administrativt centrum och var huvudstad för de spanska vicekungarna fram till 1821, då Peru förklaradesig självständigt från Spanien. Under det s.k. salpeterkriget ockuperades staden av Chile 1881–83 och tillfogades svåra skador.
Industri
Sedan länge är gruvindustrin Perus viktigaste näring.Främst är det koppar som förädlas. Bly, silver, zink och järn exporteras oftast som råvaror.Tillverkningsindustrins andel av BNP har sjunkit från omkring 20 % vid mitten av 1990-talet till knappt 15 %...
Leer documento completo

Regístrate para leer el documento completo.

Estos documentos también te pueden resultar útiles

  • Limado
  • lima
  • Limado
  • la lima
  • Lima
  • Lima
  • Lima
  • Lima

Conviértase en miembro formal de Buenas Tareas

INSCRÍBETE - ES GRATIS