Linvencio a linterior

Solo disponible en BuenasTareas
  • Páginas : 2 (415 palabras )
  • Descarga(s) : 0
  • Publicado : 6 de noviembre de 2010
Leer documento completo
Vista previa del texto
LA INVENCIÓ DE L'INTERIOR

Com actua l'argila en aquestes molècules?
Es comporta com un petit imant. Els seus ions, és a dir els seus àtoms que han perdut electrons o els posseeixen a l'excés,atreuen la matèria propera i la inciten a reaccionar... I gràcies a ells poden continuar els assemblatges de la matèria.
Per seguir produint altres llargs rosaris d'àtoms?
No només això. Ara esprodueix un fenomen nou. Algunes molècules són hidròfiles, l'aigua les atreu; unes altres són hidròfobes, rebutgen l'aigua. Què fan? S'amunteguen, i això els posa en contacte amb l'aigua exterior i elssepara de l'aigua interior.
Formen una bola?
Es tanquen sobre si mateixos, en certa manera. Altres cadenes de molècules formen membranes i es transformen en glòbuls que, en aquest moment, apareixen enels oceans com a gotes d'oli en el vinagre. L'aparició d'aquests diversos glòbuls *pervivents és un fenomen fonamental.
Per què?
Per primera vegada en aquesta història apareix una cosa que estàtancada sobre si mateixa, que té un endins i un fora. Aquest interior va a dirigir d'ara endavant l'evolució dels nostres petits glòbuls fins al naixement de la vida i més tard de la consciència.
Laconsciència per la màgia de la vinagreta!
L'interès d'aquestes petites gotes és que formen un mitjà tancat, que estan aïllades de la sopa primitiva. Mantenen capturades unes substàncies químiques quecomponen còctels que els són propis. Es transformen en els nous gresols del vivent.
I prenen la iniciativa de l'evolució, com van fer en el seu moment els estels en el primer acte, i retornen impuls a lacomplexitat.
Exactament. Els nous assemblatges no haurien pogut ocórrer sense aquestes membranes (pensem en un ésser humà que no tingués pell). Era indispensable que es constituïssin mitjans tancatsperquè l'evolució pogués continuar.
Com ho sabem?
En el laboratori es pot reproduir fàcilment aquesta etapa. Agafem oli, sucre, aigua. Agitem i obtenim emulsions constituïdes de petites gotes que...
tracking img