Linz

Solo disponible en BuenasTareas
  • Páginas : 2 (446 palabras )
  • Descarga(s) : 0
  • Publicado : 31 de enero de 2011
Leer documento completo
Vista previa del texto
INSTITUCIONS POLÍTIQUES CONTEMPORÀNIES
Curs 2010-11
Professora: Joana Díaz Pont
Joana.Diaz@uab.cat (tutoria: dilluns 14-16h, despatx 183, Fac. Ciència Política i Sociologia)

Organització del’Assignatura

* Les classes tindran lloc els divendres de 9.00-10.30 (veure calendari).
* Per als alumnes de Institucions Polítiques Comparades no hi ha avaluació continuada i per tant no ésnecessari assistir als seminaris ni fer els treballs i ni les proves parcials.
* L’avaluació d’aquesta assignatura es basa exclusivament en un examen final, que consistirà en contestar trespreguntes sobre el temari i les lectures corresponents. Totes les lectures descrites aquí són obligatòries, en el sentit que són fonamentals per a poder contestar les preguntes de l’examen.
Temari ambLectures Corresponents

1. Presentació. Societat i política.
Lectures:
* Vallès, J-M (varies edicions) Ciencia Política: una introducción. Barcelona: Ariel. Primera Part.

2. Estat iestat-nació.
3. Després de l’ estat-nació: Unió Europea i organismes internacionals.
Lectures:
* Vallès, cáps. 5,6 i 9.
* Held, D. (1998) “Democracia y el nuevo orden internacional”. ADel Aguila et al. La Democracia en sus textos. Alianza. Pp. 503-520.

4. Les Democràcies
5. Les Dictadures
Lectures:
* Vallès, cáps. 7 i 8
* Bernstein, S. (1996) Los regímenespolíticos del siglo XX. Barcelona: Ariel. Cáps 1 i 6.

6. La distribució territorial del poder en les democràcies actuals.
Lectures:
* Linz, J. (1999), ‘Democracia, multinacionalismo yfederalismo’. Revista Española de Ciencia Política, Vol. 1, Nº1, 7-40.

7. La distribució funcional del poder en les democràcies actuals: Executiu, Legislatiu, Judicial (1)
8. La distribució funcionalde poder en les democràcies actuals: Executiu, Legislatiu, Judicial (2)
Lectures:
* Vallès, cáps. 13 i 14
* Aguilera de Prat, C.R. i Martínez, R., Sistemas de Gobierno, Partidos y...
tracking img